Positieve beeldvorming

Van 31/7 tot 2/6 had in de Dominicaanse Republiek een seminarie plaats met als thema “migratie en media”. Er waren een 100-tal deelnemers uit Haïti en de Dominicaanse Republiek. In de besluiten leest men dat men samen wil werken om een positiever beeld weer te geven van Haïtiaanse en Dominicaanse migranten aan beide zijden van de grens, om tot betere verstandhouding te komen, om rechtvaardigheid te bevorderen en dat men vriendschapsbanden wil smeden en de solidariteit tussen beide volkeren wit versterken. De deelnemers erkenden ook het belang en de rol die de media hebben om culturele uitwisselingen te bevorderen en mensen dichter bij elkaar te brengen.

Gotson Pierre, Port-au-Prince
3 juni 2001

Meer artikels uit deze rubriek