Cointreau blijft bitter smaken

Op de Saint-Raphaël sinaasappelplantage in het noordwesten van Haïti worden niet alle arbeiders op dezelfde manier behandeld. In tegenstelling tot andere landarbeiders worden zij gediscrimineerd omdat ze lid zijn van de plantagevakbond die opkomt voor hogere lonen, vernieuwde toiletten en douches; kortom voor betere werkvoorwaarden.

In Lambi 4 schreven we al over een actie van de sinaasappelplukkers van Guacimal om de lokale directie tot onderhandelingen over te halen. Tot een dialoog is het nooit gekomen. Omdat de Franse likeur-gigant Cointreau sinaasappelen van deze plantage opkoopt, werd de bedrijfsleiding van Cointreau in Frankrijk op de hoogte gebracht van de rechtmatige eisen van de arbeiders. Vanuit de zetel in Saint-Bartelémy kregen we een brief (Lambi 5- blz. 19) waarin men ons verzekerde dat aan oplossing werd gewerkt.

Maar aan de werkvoorwaarden op de plantage is, ondanks de beloften vanuit Frankrijk en bemiddelingspogingen vanuit het Haïtiaans ministerie van arbeid, niks gewijzigd. Meer zelfs, de lokale Lavalas-burgemeester deed er alles aan om de actie – die ondertussen uitgemond was in een staking – te breken.

Bataye Ouvriye, de overkoepelende organisatie waarbij de plantagevakbond is aangesloten, is een internationale actie gestart. De Cointreau-directie in Frankrijk moet onder druk gezet worden om de bedrijfsleiders van Guacimal tot onderhandelingen met de plantagevakbond van Saint Raphaël aan te zetten.
Schrijven kan naar: Dominique Hériard Dubreuil – Rémy Cointreau NV – 152, Avenue des Champs-Elysées – 75008 Parijs – Frankrijk.

Een modelbrief kan je op de redactie in Gent opvragen.

Begin april weigerde hoofdopziener Jean-Marie Saint Fleur nog steeds onderhandelingen. Plukkers, die tot de vakbond waren toegetreden, werden systematisch van de plantage verjaagd en verloren zo hun belangrijkste bron van inkomsten. In de hoop hun families toch nog te kunnen voeden, schreven zij zich in om een stukje plantagegrond te huren. Op deze plantage is het immers de gewoonte dat de lokale inwoners in het tussenseizoen (april – augustus) een deel van de gronden kunnen gebruiken om er gierst en maïs te telen.

Maar boeren en landarbeiders die actie gevoerd hadden, kwamen nooit in aanmerking om land te huren. Als reactie op deze botte weigering hebben vakbondsleden en lokale boeren op 27 april de plantage bezet. In een open brief eisen ze nu ook het ontslag van de hoofdopziener. Verder weigeren ze nog langer de helft van de oogst af te staan aan de opzieners zoals dat tot nog toe de gewoonte was.

Johan Verstraete
1 juni 2001

Meer artikels uit deze Lambi

Meer artikels uit deze rubriek