Dossier: Onderwijs

Een gesprek met een vertegenwoordiger van de overheid over het lager onderwijs in Haïti, en een gesprek met een leerkracht “te velde”. Getuigenissen die niet altijd overeenstemmen, maar die samen wel een beeld geven van de toestand van het lager onderwijs in Haïti.


1 december 2008