Rubriek - Dossier: onderwijs

Dossier: Onderwijs

Een gesprek met een vertegenwoordiger van de overheid over het lager onderwijs in Haïti, en een gesprek met een leerkracht “te velde”. Getuigenissen die niet altijd overeenstemmen, maar die samen wel een beeld geven van de toestand van het lager onderwijs in Haïti.


1 december 2008

“60.000 van de 70.000 leerkrachten hebben niet voldoende vorming gehad om voor een klas te staan”

Interview: Rénold Telford, directeur basisonderwijs

Mr. Rénold Telfort, directeur van het basisonderwijs in Haïti, stond Lambi een interview toe in zijn bureau op het Ministerie van Onderwijs in Port-au-Prince. Er heerst altijd een drukte van jewelste en tijdens ons korte interview werd er een keer of zeven maal op de deur geklopt. Toch vonden we samen de tijd om even door te bomen over de situatie van het lager onderwijs in Haïti.

(meer lezen…)
Pieter Van Eecke
1 december 2008

“Financieel redden veel leerkrachten het niet”

Interview: Elwando Nelson, leraar

We spraken met Elwando Nelson over zijn eigen ervaringen met het onderwijs in Haïti – en ondertussen ook een beetje in België. Elwando is 28 jaar en afkomstig van Port-au-Prince. In Haïti studeerde hij sociale communicatie en toxicologie aan de universiteit. Daarna ging hij zelf voor de klas staan als leerkracht wiskunde in een secundaire school en volgde hij ook een aanvullende lerarenopleiding.

(meer lezen…)
Erika Vandeplas
1 december 2008

Geen middelen, geen mensen

Onderwijs in Haïti

In dit dossier vestig ik de aandacht op enkele karakteristieke elementen van het onderwijssysteem in Haïti. De anekdote hierboven zet de toon aan. Heel Haïti heeft met gelijkaardige problemen te kampen. De situatie is echter zo ingewikkeld dat ik slechts in vogelvlucht enkele punten aanreik die het schoolprobleem schetsen. Bernard Ernst, die een verhandeling schrijft over het onderwijs, formuleert het als volgt: “Edikasyon an nan Ayiti se yon kastèt chinwa.”
De cijfers die worden vermeld, zijn niet altijd geactualiseerd. De gegevens dienen dan ook met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

(meer lezen…)
Sara Van den Eynde
1 maart 2003