Een conferentie over Haïti in het Europees Parlement

12 september 2007

Bij het ter perse gaan konden we niet weten of dit bericht een voorafgaande aankondiging moest zijn, dan wel een korte bespreking achteraf. Hoe dan ook: op 12 september 2007 heeft/had in het EP, op initiatief van het Europees Haïti Overleg (EHO), een conferentie plaats over “De democratische opbouw in Haïti en het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie”.

Leiding van het debat: Alessandra Spalletta (EHO) en Josep Borrell Fontelles (PSE), voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het EP.

Doel is/was, ten eerste, de vertegenwoordigers van de instellingen van de Europese Unie informeren over de Haïtiaanse realiteit en over de sectoren waarop de EH0-partners actief zijn: mensenrechten, economische, sociale en culturele rechten, en voedselzekerheid en, ten tweede, een discussie op te zetten over en aanbevelingen te formuleren voor het EU-beleid ten aanzien van Haïti.

De conferentie vindt plaats tijdens de aanwezigheid van een delegatie van vertegenwoordigers van Haïtiaanse ngo-partners van het EHO.

René Smeets
1 september 2007