Zwitserse fondsen van Baby Doc bewegen Nederlandse ministers tot actie

Eind mei leek het er even op dat Haïti alsnog enige Zwitserse fondsen van Jean-Claude Duvalier zou kunnen recupereren (zie het kaderstukje in de rubriek Actueel, blz. 3-5). Solidarad Nederland heeft, mede namens een aantal andere organisaties en personen uit diverse landen, waaronder het Europees Haïti Overleg, een brief gericht tot de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Deze hebben een gezamenlijk antwoord hebben gestuurd, waarin het verhaal van die banktegoeden tot in details wordt geschetst. Beloften om in dezen te interveniëren doen de Nederlandse excellenties niet, maar ze zijn ten minste in hun pen gekropen…

René Smeets
1 september 2007