Europese Commissie ontmoet ngo's

Europese Commissie stimuleert overleg met Haïtiaanse Overheid en Civiele Maatschappij

Dinsdag 23 maart organiseerde de Europese Commissie een conferentie om verschillende actoren te consulteren in voorbereiding op de donorenconferentie van 31 maart in New York. Een 8-tal vertegenwoordigers van de Haïtiaanse ngo’s en civiele maatschappij, 4 van de Haïtiaanse overheid, en een 50-tal vertegenwoordigers van Europese ngo’s wisselden van gedachten met de EU-commissaris en zijn diensten over de heropbouw van Haïti. Met het Europees Haïti Overleg brachten we in naam van een 50-tal Europese organisaties de aandachtspunten naar voor in verband met de opbouw van een nieuw Haïti op middellange en lange termijn.

Hierna enkele korte echo’s van de bijeenkomst:

 • Met volle aandacht werd geluisterd naar de inbreng van de Haïtianen.
 • Na een korte en interessante samenvatting van de situatie en evaluatie van de schade en de vele trauma’s benadrukte de woordvoerder ook de kracht van de Haïtianen en hun wil om te breken met het verleden.
 • Hun visie op de heropbouw kan als volgt worden samengevat: inclusieve maatschappij, decentralisering, mindere concentratie in de hoofdstad van de politieke, territoriale en economische machten, opvoeding met aandacht voor milieu, respect voor mensenrechten en voor normen en waarden, nadruk op werk niet als een dwang of slavernij maar als waardering van de mens om zijn toekomst in de hand te hebben, een ondernemersgeest te ontwikkelen, werken aan kapitalisering en investeringen, efficiëntie van de staat (zowel op vlak van strategie als in de rol van regularisator), eerder bekwaamheid bevorderen dan militantisme, regionale aansluiting van Haïti met de Caraïben.
 • Bezorgdheden: gebrek aan wil tot dialoog vanwege de staatsleiders, een PDNA (Post Disaster Need Asseessment) uitgewerkt zonder betrokkenheid van de civiele maatschappij, korte termijn bestuur (tot einde mandaat Preval). Er is een grotere doeltreffendheid nodig van de regering (die er nu niet is), een realistische aanpak van het bestuur ( er is nog een parlement tot mei 2010), garanties en goed beheer van de hulp (corruptie?) met respect voor de soevereiniteit (parlement, rekenhof).

 • De Europese Commissaris Piebalgs benadrukte volgende punten:
  • De hulp moet niet van boven opgelegd worden maar in zo ruim mogelijk overleg met de civiele maatschappij gedacht worden, waarbij de actoren verantwoordelijk gesteld worden en er een maximale transparantie is.
  • Het gaat er niet om op te bouwen wat er was, maar vernieuwend te werken
  • De Europese lidstaten moeten gecoördineerd tewerk gaan.
  • Op wereldvlak zijn de Europese lidstaten en de EU de belangrijkste donoren. De hulp moet efficiënt zijn en zichtbaar.
 • De ngo’s, die ervaring hebben op het terrein en dit goed kennen, moeten bijdragen in de nodenanalyse en de nodige acties mee bepalen.

 • Vragen aan de EU:
  • De sociale en politieke dialoog stimuleren en eisen (als conditie voor het lukken van de heropbouw)
  • Zorgen dat in de vertegenwoordigingen een meerderheid van Haïtianen aanwezig is en ook aandacht voor een vertegenwoordiging vanuit de civiele maatschappij
  • Een observatorium van de civiele maatschappij aanmoedigen voor het beheer van de hulp.
 • De vereisten van de democratie respecteren: verkiezingen moeten in acceptabele omstandigheden kunnen gebeuren en met een CEP (verkiezingscommissie) die geloofwaardig is.

Het was een te korte bijeenkomst. De opvolging door Europees Haïti Overleg enerzijds en de Haïtianen zelf anderzijds heeft toch enig effect gehad voor input in de Donorenbijeenkomst van einde maart.

Greet Schaumans
Europees Haïti Overleg
1 april 2010

Meer artikels uit deze rubriek