Een uitermate geslaagde Haïti-dag

Antwerpen, 28 november 2009

Als het goed is, mag dat ook gezegd worden: de Haïtidag, die door verscheidene organisaties, waaronder het Vlaams Haïti Overleg, op 28 november jongstleden in Antwerpen werd georganiseerd, was een voltreffer!

Van in de vroege namiddag kwamen ondanks het slechte weer talrijke belangstellenden toe. Het programma was dan ook zeer verscheiden en bevatte voor elk wat wils. Er was bijvoorbeeld het speciale jongerenprogramma, en er was ook het debat dat ondergetekende mocht modereren over de jongeren in Haïti vandaag.

Aan tafel voor dat debat zaten Elwando Nelson (Chiro, Haïti), Guido Vandecandelaere (Scheut, Haïti) en Claudette Werleigh (Pax Christi; ex-minister Buitenlandse Zaken en ex-premier onder president Aristide). Algemene conclusie van het debat: het is heel moeilijk de Haïtiaanse jeugd te organiseren; als dat al gebeurt, loopt dat vooral via de klassieke kanalen, met name via de religies. Het meest sprekende voorbeeld is natuurlijk dat van de klassieke jongerenbewegingen à la scouts en Chiro. Andere organisatiekanalen zijn er niet of nauwelijks. Ja zelfs de klassieke politieke partijen – voor zover ze die naam waard zijn – doen relatief weinig inspanningen om jongeren aan zich te binden.

Dat betekent evenwel niet dat de Haïtiaanse jeugd niet beschikbaar zou zijn voor goede doelen. Als ze zich niet meteen engageert, heeft dat meer te maken met slechte ervaringen uit het verleden dan met een gebrek aan engagement, dat er wel degelijk is. Het laat zich evenwel niet langs die klassieke kanalen organiseren, het wordt meer op een ad hoc basis tot uiting gebracht, meestal via culturele uitingen, bijvoorbeeld via muziekgenres die vooral bij jongeren succes hebben.
Door ervaring wijs geworden, laat de Haïtiaanse jeugd van vandaag zich niet meer zo gauw “voor de een of andere kar spannen”. Er is dus nog hoop…

Voor het Haïtiaanse eten alleen al waren er 210 inschrijvingen!

Dé topper was evenwel het optreden van Marlène Dorcena, die met haar onweerstaanbaar enthousiasme uiteindelijk bijna het volledige publiek op de dansvloer kreeg. Was me dat een waardige afsluiter!

René Smeets
1 december 2009

Meer artikels uit deze rubriek