Oproep Ayiti 1804-2004

In 2004 is Haïti 200 jaar onafhankelijk. Naar aanleiding daarvan wil het Vlaams Haïti Overleg (VHO) alle groepen, verenigingen, comités, geëngageerde individuen… die in 2004 activiteiten en acties rond Haïti willen opzetten uitnodigen op een werkvergadering. Dan kunnen we al onze ideeën rond 200 jaar Haïti samen leggen en nagaan welk materiaal ter beschikking kan gesteld worden om in eigen kring een initiatief uitte werken. Zeker nu Haïti in een politieke en economische impasse zit, mag een signaal van solidariteit en engagement niet ontbreken. Hoe vullen we samen 200 jaar Haïtiaanse onafhankelijkheid in ? Men ampil chaj pa lou. We zien je graag op 15 september 2002 om 14.30 uur in de gebouwen van Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel. Tot dan?

Johan Verstraete
1 juni 2002

Meer artikels uit deze Lambi