Stopzetting Europese hulp herbekijken

De steeds slechter wordende situatie in Haïti en het feit dat Europese financiële ondersteuningsmechanismen t.o.v. Haïti al sinds eind januari van dit jaar bevroren zijn, hebben het Vlaams Haïti Overleg er toe aangezet om actief mee te werken aan een Europese Haïtiactie.

In nauw overleg met een aantal Europese partners in Haïti en met andere verenigingen en organisaties uit België en uit de ons omringende landen, stuurde het VHO begin november een brief naar minister Michel en staatssecretaris Boutmans in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de EU.

In de brief wijst het VHO samen met de andere ondertekenaars er op dat Europa met haar beslissing: “… wel het conjuncturele element in gedachten houdt, maar zich niet voldoende rekenschap geeft van het onderliggende probleem; namelijk de verzwakking van de democratische instanties van het land.”
De briefschrijvers zijn zich bewust dat het stopzetten van de hulp door de Europese Unie een tijdelijk karakter heeft, maar stellen niettemin heel uitdrukkelijk dat: “… niemand kan ontkennen dat hier, weerom, het Haïtiaanse volk gestraft wordt.”

De ondertekenende niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) vragen aan de regeringen van de Europese Unie om:

  • de nodige inspanningen te doen om het democratiseringsproces terug op gang te brengen, wat los moet worden gezien van een nieuw verkiezingsproces. Er is in Haïti een democratiseringsproces aan de gang, maar het land heeft grote nood aan middelen en mogelijkheden om de participatie van de bevolking te promoten en opnieuw een authentieke Civiele Maatschappij op te richten;
  • maatregelen aan te moedigen die de rechtsstaat kunnen versterken en het recht kunnen laten gelden;
  • de aard en de omvang van de maatregelen genomen op 29 januari 2001 te evalueren;
  • het werk van de Haïtiaanse organisaties te steunen die zich inzetten om de conflicterende partijen samen te brengen in een sfeer van overleg, wederzijds respect en dialoog, om te komen tot een oplossing voor de huidige crisis.

Bij het afsluiten van het redactionele werk hadden wij nog geen antwoord op onze brief.

Greet Schaumans
1 december 2001

Meer artikels uit deze Lambi

Meer artikels uit deze rubriek