President René Préval op bezoek in Brussel


VN secretaris Kofi Annan ontmoet president Préval (3 augustus).

Eind juni kwam de recent verkozen president René Préval voor een werkbezoek naar Brussel. Op 27 juni 2006 werden ook de Haïtiaanse gemeenschap van de Benelux en de vrienden van Haïti voor een ontmoeting uitgenodigd met de president in het luxueuze Brusselse Conrad Hotel. Lambi was er uiteraard bij.

Het is bekend dat René Préval graag naar Brussel en – bij uitbreiding – naar België komt. In Gembloers studeerde hij immers landbouw en hij bouwde hier duurzame vriendschappen uit met medestudenten en leden van de toen reeds aanwezige Haïtiaanse gemeenschap.

Als nieuw verkozen president van een land met erg een verloederde infrastructuur en dito instellingen staat hem een enorme taak te wachten en daarvoor zal hij alle hulp goed kunnen gebruiken. Zowel de Europese Unie als een aantal individuele landen staan al een tijdje klaar met veel middelen voor Haïti, mits in de bodem van de enorme put een stevige basis wordt gelegd. Vandaar al snel een werkbezoek om die middelen ook daadwerkelijk in ontvangst te kunnen nemen en een begin te maken met het voldoen aan de vele verwachtingen en verzuchtingen.

Préval in 1995 en in 2006

We kregen in Brussel een geheel andere Préval te zien dan – de toen ook net verkozen president – in 1995. Toen was het een man die zich verontschuldigde voor de zeer schaarse hulpmiddelen van zijn land, die de mogelijkheden en verwachtingen alleen maar relativeerde en daarbij het lot van zijn land in handen legde van de internationale gemeenschap.

Nu kregen we een man te zien die de positieve ontwikkeling van zijn land echt wil coördineren, vastberaden en doelbewust wil regeren voor zijn volk. In de Haïtiaanse gemeenschap van Brussel en bij de vrienden van Haïti leeft weer optimisme

“Er is geen tijd meer voor nutteloze confrontaties”

Een opgewekte Préval

We kregen een opgewekte, bijna schalkse Préval te zien. Toen hij de zaal betrad, verwelkomd op de klanken van het immer enthousiaste ‘Combo Créole’, waren er niet alleen de stevige begroetingen van zijn vrienden, maar zette hij al direct een dansje in met de vriendinnen. Aangekomen op het podium, ging hij op in het ‘Combo Créole’ door de ‘maracas’ over te nemen. En toen hij ook nog drie grapjes na mekaar uit zijn mouw schudde, heel sympathiek, werd het bijna van het plezante teveel.

Het was even wachten op dé boodschap van de nieuwe president. Ze was heel kort, maar krachtig: “We moeten van Haïti een stabiel en democratisch land maken. Het land moet vooruit, er is geen tijd meer voor nutteloze confrontaties; met alle partijen en sectoren zullen we denken op termijn en een kader scheppen voor positieve ontwikkeling, dat de opvolgers later hopelijk zullen voortzetten.” Ook de Haïtianen die in het buitenland leven, de zogenaamde diaspora ofte “tiende provincie”, hoort hierbij betrokken te worden, en om zijn uitspraak kracht bij te zetten, kondigde Préval een initiatief aan om de dubbele nationaliteit wettelijk mogelijk te maken. Een toemaatje rond een sinds lang heikele kwestie, dat uiteraard erg werd toegejuicht door de Haïtiaanse gemeenschap.

Kort maar krachtig

Maar Préval was niet alleen op werkbezoek. Zijn korte boodschap werd beaamd door politieke tegenstanders bij de presidentsverkiezingen als Serge Gilles en Paul Denis, door leiders van Fanmi Lavalas in Cité Soley, alsmede door een industrieel, de grootste uitvoerder van mango’s in Haïti. Voorwaar een krachtig teken van het voornemen om met iedereen samen aan een toekomst voor Haïti te bouwen.

Rhoddy Petit
1 september 2006