Verkiezingen? Een welles-nietes-spelletje…

Verkiezingen op 20 november. Dat was de in september vastgelegde datum, die zowel voor de Voorlopige Kiesraad als voor de overgangsregering en de internationale gemeenschap haalbaar was. Tijdens mijn bezoek van 10 tot 22 november veranderde de datum voor de verkiezingen maar liefst drie keer! Uiteindelijk wordt het nu 8 januari voor de eerste ronde van de presidents- en parlementsverkiezingen, 15 februari voor de tweede ronde, en 5 maart voor de lokale verkiezingen.

Het is nog niet geweten waar de stembureau’s zullen worden geïnstalleerd. De stembiljetten moeten nog worden gedrukt. En omdat het aantal kandidaten zo groot is, zullen de stembrieven wellicht de omvang van een groot boek hebben.

Men schat dat een kleine vier miljoen mensen zich hebben ingeschreven als kiesgerechtigden om de daaraan verbonden verkiezingskaart te ontvangen. Deze inschrijvingen verliepen niet zonder moeite: gebrek aan elektriciteit, de computer die niet functioneerde, onbereikbaarheid van een aantal locaties… Eind november hadden de ingeschrevenen hun verkiezingskaart echter nog niet ontvangen, en de vraag is of alle geregistreerde kiesgerechtigden wel zullen gaan stemmen. Toch lijken er heel wat mensen klaar te staan om hun stem uit te brengen, ook al weten ze nog niet echt op wie. De keuze is groot: meer dan veertig partijen dingen mee en 32 kandidaten willen allemaal even graag president worden.

De verkiezingscampagne komt nu stilaan op gang, ook al valt er over programma’s niet veel te vernemen. De kandidaten variëren van oud-militairen over Duvalieristen tot onafhankelijken en aanhangers van Lavalas, de partij van ex-president Aristide. Lavalas koos uiteindelijk voor Marc Bazin als kandidaat. Vele aanhangers van Lavalas spreken evenwel hun voorkeur uit voor René Préval, ooit nog premier onder Aristide en daarna zelfs zijn opvolger als president. Préval werd evenwel aangezocht als kandidaat door de partij Lespwa.

Wat ook veel verwondering wekt, is dat de partij Komba aansluiting gevonden heeft bij de partij van Charles Baker, een onafhankelijke ondernemer die deel uitmaakte van de Groep 184. In elk geval is het op dit moment helemaal niet duidelijk hoe de verkiezingen zullen verlopen, en nog veel minder valt te voorspelen wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Er wordt met enige hoop en ook ongerustheid naar het cruciale moment uitgekeken.

Greet Schaumans
1 december 2005