Protest tegen uitzettingen Haïtianen uit Dominicaanse Republiek gehoord

Het protest dat het Vlaams Haïti Overleg bij de Belgische overheid had laten weerklinken naar aanleiding van de willekeurige uitzettingen van Haïtianen uit de Dominicaanse Republiek, is alvast gehoord. Onze open brief (zie Lambi nr. 22, juni 2005, blz. 20) kreeg een antwoord bij monde van de heer Frans Michils, gevolmachtigde van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In een brief d.d. 14 juni aan VHO-vertegenwoordigster Greet Schaumans schrijft de heer Michils dat de minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht de inhoud van de brief van o.a. het VHO d.d. 24 mei 2005 heeft meegedeeld aan zijn Dominicaanse ambtsgenoot, de heer Carlos Troncoso, tijdens een onderhoud op 26 mei 2005.

Voorts geeft Michils een korte samenvatting van dat onderhoud, waaruit wij vooral onthouden dat De Gucht heeft aangedrongen op een migratiebeleid dat de individuele mensenrechten eerbiedigt, en dat de repatriëringen zijns inziens moeten gebeuren in omstandigheden die vooraf tussen de beide landen moeten worden overeengekomen. Minister Troncoso heeft geantwoord dat zijn land met verscheidene problemen tegelijk geconfronteerd wordt, waarvan de uitzetting van Haïtianen er maar één is, en dat het land niet over voldoende middelen beschikt om de grens met Haïti volledig te kunnen bewaken. Hij voegde eraan toe dat de uitzettingen zijn begonnen naar aanleiding van een incident dat nogal vlug uit de hand is gelopen, maar dat hij in overleg met zijn Haïtiaanse minister van Binnenlandse Zaken Herard Abraham snel heeft ingestemd met het opzetten van een bilaterale commissie om het probleem samen te analyseren en naar oplossingen te zoeken. De eerste vergadering van die commissie heeft maar liefst tien uur geduurd. Minister De Gucht heeft zijn ambtsgenoot verzocht de kwestie op te volgen. Waarvan akte.

Intussen hebben wij berichten ontvangen dat er de voorbije weken weer uitzettingen hebben plaatsgevonden. Waarvan eveneens akte…

René Smeets
1 september 2005

Meer artikels uit deze Lambi

Meer artikels uit deze rubriek