Verkiezingen in 2005

De kogel is door de politieke kerk, de datums voor de verkiezingsrondes zijn eindelijk vastgesteld.

  • Op 9 oktober 2005 worden in Haïti plaatselijke verkiezingen gehouden (gemeenten en “sections”).
  • Op 13 november is er de eerste ronde van de parlements- en presidentsverkiezingen.
  • Op 13 december volgt dan de tweede ronde van de parlements- en presidentsverkiezingen.

De voorlopige kiesraad (Conseil Electoral Provisoire, CEP) heeft deze verkiezingskalender opgesteld, de ministerraad heeft hem begin februari formeel goedgekeurd. Inmiddels zou hij in het Staatsblad (Journal officiel) moeten zijn bekendgemaakt.

De voorlopige regering heeft nogmaals toegezegd dat zij de CEP de nodige middelen ter beschikking zal stellen voor een deugdelijke en transparante organisatie van die verkiezingen. Wellicht zullen die middelen vooral van de internationale gemeenschap moeten komen.

René Smeets
1 maart 2005