Thérese en mille morceaux

Roman over de opstand van een ziel

In zijn “Rue des Pas-Perdus” verschenen in 1998, brengt Lyonel Trouillot in de tijdspanne van één nacht al het geweld en het lijden van een buurtwijk over. “Thérèse en mille morceaux” gaat over een heel ander thema. Het is het dagboek van een 26-jarige vrouw uit het kleine burgermilieu van Cap Haïtien.

Met kleine toetsen en korte snedige zinnetjes laat Trouillot haar ontsnappen aan het decorleven van haar milieu om in “duizend stukken” de liefde en haar persoonlijke vrijheid te ontdekken. Een terugblik op de harde en rijke realiteit van het leven zet een ontsnappingsproces op gang, een geboorte. Het is een onthulling van de kleine kanten van de katholieke burgerij met haar schijnwaarden, de kreet van een vrouw die zich losrukt om het leven te ontdekken.

Het thema is universeel, de kleurtoets Haïtiaans…

L.H.
1 juni 2001

Lyonel Trouillot, Thérèse en mille morceaux, Générations – Paris, Actes Sud, 2.000, 119p., 13,57 Euro.