Actualiteit - dag per dag

In het dagboek volgen we de actualiteit in Haïti van dag tot dag. Over de verschillende nummers ontstaat dus een archief waarin je op datum alle belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot Haïti kunt terugvinden.

4 januari 2000

Fanmi Lavalas en RDN ondertekenen de ethische code die door de Voorlopige Kiesraad (CEP) is opgesteld om de verkiezingen vlot te laten verlopen. L’Espace de Concertation, MOP, MPSN en OPL weigeren de code te ondertekenen omdat zij betwijfelen of de CEP in staat zal zijn haar te doen naleven.

1 januari 2000

409 bootvluchtelingen worden door de Amerikaanse kustwacht opgepikt voor Miami. Onder hen ook 15 Dominicanen en 2 Chinezen. De Haïtianen klagen aan dat zij slecht werden behandeld door de politie en dat zij niet werden ondervraagd door de immigratiedienst, in tegenstelling tot de Dominicanen en de Chinezen. De gemoederen worden ook erg bewogen door het feit dat 8 Haïtianen tijdens de overtocht zijn omgekomen.

29 december 1999

OPL (Organisation du Peuple en Lutte) doet een oproep tot alle partijen van de oppositie om een hecht blok te vormen tegen Fanmi Lavalas. De boerenorganisatie Tèt Kole Ti Peyizan meldt niet te zullen deelnemen aan de verkiezingen omdat de volksbeweging niet genoeg vertegenwoordigd is in Fanmi Lavalas.

17 december 1999

De algemene vergadering van de Verenigde Naties keurt een nieuwe missie voor Haïti goed: de MICAH (Mission Civile d’ Appui à Haïti). Deze nieuwe missie zal helpen bij de uitbouw van de democratie en de economie. Er zal vooral toegezien worden op de mensenrechten, de verkiezingen en het gerecht. Dit is de opvolger van de MIPONUH die op 15 maart 2000 vertrekt.

14 december 1999

In Tabarre, de wijk waar ex-president Aristide woont, wordt het eerste nationaal congres van diens politieke partij Fanmi Lavalas gehouden, met 3.000 afgevaardigden. Aristide biedt een receptie aan ter ere van president Préval. Ook de premier en leden van de regering en van het diplomatieke corps zijn aanwezig.

Aristide roept op om een “menselijke brug” te vormen opdat de publieke en de privé-sector kunnen samenwerken. Er wordt een witboek van de partij voorgesteld “Investir dans l’Humain”. De partij wil de economie versterken door de nationale productie te ondersteunen, door hulp aan kleine bedrijven en door het toerisme en de export te bevorderen. Er zal werk worden gemaakt van de dubbele nationaliteit. Er wordt een handvest van de partij goedgekeurd dat de verkiezingskandidaten moeten eerbiedigen.

13 december 1999

De minister van Justitie, Camille Leblanc, verklaart dat het programma dat door de VS in 1995 is opgezet om het gerecht op Haïti te hervormen volledig mislukt is. Dit programma, toevertrouwd aan de Amerikaanse firma Cecchi, heeft 25 miljoen dollar gekost. Alleen het ministerie van Justitie werd gecontroleerd, maar er is nooit heeft samengewerkt met het gerecht. De man die werd aangetrokken om het gerecht in Haïti te hervormen, was een advocaat die zelf 2 maal werd uitgesloten van de rechtbank in Californië. Ook werd maar een klein deel van het beschikbare geld besteed aan het eigenlijke doel. Het grootste deel ging naar de betaling van buitenlandse experts.

10 december 1999

  • Vandaag is het de laatste dag dat men zijn kandidatuur kan indienen voor de komende verkiezingen van 19 maart en 30 april 2000. Maar omdat de inschrijvingsbureaus op het laatste moment nog overstelpt worden met kandidaturen, geeft de CEP twee dagen uitstel. Espace de Concertation, Fanmi Lavalas en OPL dienen voor alle niveaus volledige lijsten in, elk 8.000 kandidaten.
  • In de namiddag verwoest een grote brand een deel van het centrum van Jérémie. Zeker 15 huizen gaan in de vlammen op. De brand neemt snel uitbreiding door een hevige wind. De verblijfplaats van de voorzitter van het kiesbureau en de huizen van 2 kandidaten worden in de as gelegd. De eerste verklaringen van de politie gaan in de richting van brandstichting. Volgens het agentschap Reuters werd het waterreservoir van Jérémie gesaboteerd enkele uren voor de brand. Evans Paul beschuldigt pater Joachim Samedi en COREGA (Coordination Résistance Grande-Anse) van brandstichting. Deze organisatie heeft verklaard dat de verkiezingen niet zouden doorgaan in Grande-Anse als de samenstelling van het kiesbureau niet gewijzigd werd. Premier Alexis bezoekt de volgende dag de plaats van het onheil. Hij maakt 5 miljoen dollar vrij voor hulp aan de getroffenen.

9 december 1999

Onbekenden openen op klaarlichte dag het vuur op Myrlande Libérus, de administratief verantwoordelijke van de ‘Fondation Aristide pour la Démocratie’. Zij ontsnapt aan de dood dankzij de koelbloedigheid van haar chauffeur. Een andere autobestuurder die probeert te ontkomen, wordt gedood door de rondvliegende kogels.