Rubriek - Historisch dossier

Charlemagne Péralte

"Drijf de Amerikanen terug in zee!"

In Lambi 15 kondigden we een vervolg aan op het eerste deel van ons dossier over de Amerikaanse interventie (1915-1934). In dit nummer zullen we het onder meer hebben over de strijd tegen de Amerikaanse bezetter door de Caco-rebellen, onder leiding van Charlemagne Péralte. We zullen tevens zien hoe die voor veel Haïtianen vernederende bezetting uiteindelijk in 1934 een einde kreeg.

(meer lezen…)
Paul De Wolf
1 maart 2004

Haïti viert zijn 200 jaar onafhankelijkheid in volle... afhankelijkheid

Haïti staat aan de vooravond van de viering van 200 jaar onafhankelijkheid. Twee eeuwen geleden, op 1 januari 1804, veroverden de tegen de oude Franse kolonie in opstand gekomen slaven hun onafhankelijkheid door het sterke leger van Napoleon te verslaan. In volle periode van koloniale expansie riep Haïti zijn onafhankelijkheid uit. Een mijlpaal in de geschiedenis! De aan de Franse Revolutie van 1789 ten grondslag liggende beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid werden de basis van de eerste zwarte onafhankelijke republiek in de geschiedenis van de mensheid, maar overal elders deden de Europeanen voort met het verwerpelijke kolonialistische systeem, en schuwden daarbij het grote geweld niet.

(meer lezen…)
René Smeets
1 december 2003

1915: de Amerikanen komen...

Wij maken met dit dossier een sprong in de tijd van iets meer dan honderd jaar. In de vorige vier dossiers hebben we het ontstaan van het onafhankelijke Haïti beschreven. Maar de herstelbetaling van 150 miljoen goudfranken, die Frankrijk in 1825 had opgelegd, hebben gedurende geheel deze periode loodzwaar op het land gewogen.

(meer lezen…)
Paul De Wolf
1 september 2003

Toussaint Louverture

De strijd gaat door

In ons vorig dossier schreven we dat Tousaint Louverture niet bij het prille begin van de zwarte bevrijdingsstrijd aanwezig was. Hij voegde zich slechts na een paar maand bij de opstandelingen in het noorden. Vrij snel werd hij hun charismatische leider. Hij straalde gezag, kennis en inzicht uit en bracht discipline in het slavenleger, vooral op momenten dat de tegenkantingen van blanken en mulatten het grootst waren. Deze discipline was de sleutel tot zijn uiteindelijke succes.

(meer lezen…)
Paul De Wolf
1 december 2002

22 augustus 1791: het kruitvat ontbrandt

De slavenopstand

In ons vorig dossier (Lambi 10, juni 2002) zagen we dat de levensomstandigheden van de zwarte slaven op Saint-Domingue verre van rooskleurig waren. Gedurende de gehele achttiende eeuw hadden sommigen daarom al geprobeerd om uit lijfsbehoud van de plantage weg te lopen en in een soort alternatieve maatschappij als marrons verder te leven.

Echte opstanden waren er echter nauwelijks geweest, behalve een poging in 1691 te Port-de-Paix en een andere in 1704 te Cap Français. In 1758 had natuurlijk de affaire-Macandal plaatsgevonden, maar het koloniaal bestuur had toen krachtig ingegrepen.

(meer lezen…)
Paul De Wolf
1 september 2002

Zwoegen voor de blanke meester

De slavenarbeid op Saint-Domingue

In ons vorig dossier (Lambi 9) beschreven we hoe Frankrijk zwarte slaven aanvoerde naar Saint-Domingue. Het toenmalige Haïti was de parel van de Franse Antillen. Het had de beste slavenmarkten, dat wil zeggen, de sterkste en gezondst geachte slaven gingen bij voorkeur naar Cap Français of Port-au-Prince. Toch was het sterftecijfer op Saint-Domingue het hoogste in het hele Caraïbische gebied. Een op de drie slaven was binnen drie jaar na aankomst al overleden, ongeveer de helft na acht jaar. Hoe dit mogelijk was, zullen we in dit nummer proberen te schetsen.

(meer lezen…)
Paul De Wolf
1 juni 2002

Slavenhandel naar Saint-Domingue, ook vanuit België

2004 is voor Haïti een speciaal jaar. De oudste slavenrepubliek ter wereld zal dan 200 jaar onafhankelijk zijn. Daarom wil Lambi vanaf dit nummer met drie dossiers enige historische achtergrond brengen : hoe is de slavernij er ontstaan, wat heeft ze betekend en hoe heeft het land zich van zijn kolonisator kunnen ontdoen ?

(meer lezen…)
Paul De Wolf
1 maart 2002

Haïti in de twintigste eeuw: een muzikale geschiedenis

Wij kennen allemaal Open Tropen, de Antilliaanse Feesten, het Sfinksenfestival… Muziek uit het Caraïbisch gebied is in. Hierbij is de Haïtiaanse bijdrage uiterst interessant, omdat op Haïti muziek dikwijls verbonden is met macht en politiek – of het gebrek eraan!. Zelfs de beroemde en eerder commerciële Kompa-dansmuziek was niet neutraal.

(meer lezen…)
Paul De Wolf
1 september 2000