De Verenigde Naties over Haïti

Surf eens naar de officiële site van de VN en geef de zoekmachine opdracht te zoeken naar “Haïti”. U zult verbaasd staan over de resultaten! U vindt langee achtergronddocumenten over Haïti, speeches, foto’s, rapporten, actuele documenten m.b.t. het VN-beleid ten aanzien van Haïti, bijvoorbeeld over de VN-blauwhelmen die daar gelegerd zijn, en nog veel meer, en dat alles in verschillende talen, zij het hoofdzakelijk Frans, Engels en Spaans.

Het beleid van de VN is zeker niet boven elke discussie verheven, maar anderzijds doet het toch eens goed een “officiële” nieuwsbron aan te boren en een andere klok te horen dan die welke op de talrijke – vaak erg partijdige sites – van binnenlandse Haïtiaanse nieuwsbronnen te beluisteren valt.

René Smeets
1 september 2005

Meer artikels uit deze Lambi