Depestre doet het weer

De nieuwste – wellicht laatste – dichtbundel van Haïti’s bekendste Franstalige schrijver, René Depestren had als werktitel Non-assistance à poète en danger. In de definitieve versie is dat poètes en danger geworden. Meervoud dus, in plaats van enkelvoud. Een logische wijziging voor een dichter die als een bij uistek geêngageerd schrijver bekend staat.

In een brief aan ondergetekende verklaart Depestre dat deze bundel zijn poëtisch testament is. De inmiddels 79-jarige wil van zijn laatste levensjaren vooral gebruik maken om enkele prozateksten en mémoires te schrijven.

Wie Depestre in december 2004 in Brussel heeft bezig gezien ter gelegenheid van de tweetalige publicatie (Frans/Nederlands) van een lang gedicht over Elvis Presley, weet met wat voor een merkwaardig veelzijdige man we hier te maken hebben. Zijn nieuwste dichtbundel ligt volledig in de lijn van zijn evolutie als dichter: geleidelijk afstand nemen van het engagement, meer plaats voor mildheid, medeleven, beschouwing. Een aanrader, eens te meer.

René Smeets
1 september 2005

René Depestre, Non-assistance à poètes en danger, Seghers, Parijs, 2005, 92 blz.

Meer artikels uit deze rubriek