Evaluatie van het bezoek van de Haïtiaanse delegatie in Europa (25/11-11/12/2004)

Het Europees Haïti Overleg, kortweg EHO (in het Frans: Coördination Europe-Haïti, CoE-H) ontstond in 2001 en groeide intussen uit tot een netwerk van zestig niet-gouvernementele organisaties in acht Europese landen. Er wordt gewerkt rond drie invalshoeken: mensenrechten, voedselzekerheid en economische, sociale en culturele rechten.

De 200ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Haïti in 2004 werd door het EHO aangegrepen om vertegenwoordigers van diverse Europese regeringen en instellingen rechtstreeks in contact te brengen met Haïtiaanse partnerorganisaties door het organiseren van een Europees tournee van een Haïtiaanse delegatie. Een vijftigtal Haïtiaanse organisaties werkten samen een document uit, “Een ander Haïti is mogelijk”. Het vormt de basis voor de eisenbundel van de Haïtiaanse organisaties in de drie vermelde sectoren.

De Haïtiaanse organisaties stelden een delegatie van zes leden samen als hun spreekbuis in Europa: Inette Durandis (Conseil National de Financement Populaire),. Rosanie Moise (Veterimed), Jocelyne Colas (Justice et Paix), Lenz Jean François (Institut Culturel Karl L’évêque), Jean Jérôme Charles (Groupe d’Appui au Développement Rural) en Sony Esteus (Société d’animation et de communication sociale).

Zowel het publiek als de vertegenwoordigers van de regeringen en de Europese instellingen toonden veel luisterbereidheid en beantwoordden de bezorgdheden uitgedrukt in het document. Enkelen onder hen namen het engagement om Haïti op de Europese politieke agenda te zetten.

Voor de Europese organisaties gaf het tournee de mogelijkheid contacten te leggen of te onderhouden met in Haïti geïnteresseerde verantwoordelijken van ministeries, volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het middenveld aan te halen.

De Haïtiaanse delegatie was zeer tevreden. De tournee was voor hen zeer verrijkend. Deze activiteit was bedoeld als beginpunt van een traject van verdere intense samenwerking tussen de vele betrokken Haïtiaanse en Europese partnerorganisaties.

Rhoddy Petit
1 juni 2005

Meer artikels uit deze Lambi