Haïti 2004: wordt vervolgd!

Wij willen de tweehonderdste verjaardag van Haïti’s onafhankelijkheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. De plannen van het ‘feestcomité’ beginnen vaste vorm aan te nemen. Even bijbenen?

  • Het educatieve aanbod voor scholen en jongeren (10-14 jaar) krijgt zeer concreet vorm, we hopen dat het aanbod in november 2003 beschikbaar zal zijn.
  • Er wordt gewerkt aan een Haïtiaanse literaire week in Brussel in april 2004, in samenwerking met de Brusselse hoofdstedelijke bibliotheek en Het Groot Beschrijf.
  • Er wordt contact opgenomen met culturele centra en filmfestivals om de Haïtiaanse film in de kijker te zetten en/of een culturele activiteit op te nemen in het programma voor 2004.
  • In samenwerking met het Europees Haïtiplatform (zie hieronder) wordt in de tweede helft van 2004 een delegatie uit Haïti uitgenodigd voor een informatietournee in Europa.
  • Tevens wordt er een Haïtidag gepland: we hopen alle plaatselijke steungroepen, comités, werkgroepen en geïnteresseerde individuen in een gezellige sfeer te kunnen ontmoeten. Datum en plaats worden later meegedeeld.

We voelen dat de interesse groeit en de temperatuur stilaan stijgt. Wie wat tijd vrij heeft en aan een of ander project wil meewerken, is hartelijk welkom. We hebben geen groot budget ter beschikking en rekenen dus op veel vrijwillige en geëngageerde inzet. Wie in eigen gemeente, parochie of vriendenkring iets wil organiseren, kan contact nemen met Greet Schaumans (tel: 02/213.04.55 of greet.schaumans@broederlijkdelen.be).

Greet Schaumans
1 juni 2003

Meer artikels uit deze rubriek