Het Europees Haïti Overleg (EHO) ijvert voort

Het EHO blijft naarstig voort werken. Eerlang komt er een evaluatievergadering om te bekijken hoe het met het EHO na 2008 verder moet.

In juli jongstleden heeft het EHO de instanties van de Europese Unie acht aanbevelingen inzake de voedselsveiligheid in Haïti doen toekomen.

René Smeets
Bron: Une semaine en Haiti
1 september 2008