Het geweld in Port-au-Prince tijdens de ‘hete maanden’

Sinds bijna 2 jaar houdt het Comité Rechtvaardigheid en Vrede van Port-au-Prince cijfers bij van het aantal slachtoffers van geweld in de hoofdstad. Geteld wordt het aantal doden die gevonden worden in de straten van de hoofdstad. Informatiebronnen zijn de pers, getuigen, eigen waarneming. In het rapport voor februari-maart 2004 is sprake van 302 dodelijke slachtoffers van geweld. Wellicht ligt het reële aantal een stuk hoger.
De Commissie Rechtvaardigheid en Vrede blijft de vele vormen van geweld en van schendingen van mensenrechten aanklagen en roept op tot herstel van de rechtsstaat en vreedzame samenleving.

Greet Schaumans
1 juni 2004