Spetterend Haïti-weekend

Sint-Gillis (Brussel), 20-21 maart 2004

Bij het ter perse gaan, lag alles nog niet vast, maar blokkeer alvast het weekend van 20 en 21 maart 2004 in uw agenda. Na de Haïtidag in Bierbeek op 7 december en de media-aandacht die Haïti naar aanleiding van de 200e verjaardag van zijn onafhankelijkheid op 1 januari intussen hopelijk zal hebben gehad, volgt er een nieuw hoogtepunt in de activiteiten die het Vlaams Haïti Overleg, uitgever van Lambi, in 2004 heeft gepland, dit keer in samenwerking met het gemeenschapscentrum De Pianofabriek in Sint-Gillis.

Voorlopig ziet het programma er als volgt uit.

Absolute blikvanger van het Haïtiweekend moet Frankétienne worden, de bekendste Haïtiaanse Creoolse auteur, die nog even minister van cultuur is geweest. Hij is bereid deel te nemen aan het debat op zondagmorgen en aan een literaire activiteit op zondagnamiddag. Het VHO en De Pianofabriek moesten bij het ter perse gaan wel nog de nodige subsidies vinden om zijn reis en verblijf te betalen…

  • Zaterdagavond 20 maart 2004: filmvoorstelling in het Cultureel Centrum Jacques Franck, met inleiding en nabespreking.
  • Zondagochtend 11u: een debat over de toestand in Haïti met een aantal Haïtikenners die het land vanuit verschillende hoeken (cultureel, politiek, historisch…) zullen belichten.
  • Brunch.
  • Zondagnamiddag: literaire activiteit met uiteraard Frankétienne, die uit eigen werk zal voorlezen en zal worden geïnterviewd. Voorts uiteenzettingen over o.m. de voodoo en een doorlopende tentoonstelling van werk van Haïtiaanse kunstenaars.
  • Kinderprogramma.
  • Tot slot: optreden van ofwel Marlène Dorcéna en/of Bob Bovano.

Het VHO zal er samen met de mensen van De Pianofabriek een spetterend Haïtiweekend van maken. De laatste definitieve gegevens vindt u in het volgende nummer van Lambi of in andere media. Maar blokkeer alvast dat weekend in uw agenda!

René Smeets
1 december 2003