Een oproep tot gecoördineerde bemiddeling

Brief van het VHO aan de overheid

In een brief d.d. 12 februari aan premier Verhofstadt, de ministers Michel (Buitenlandse Zaken) en Verwilghen (Ontwikkelingssamenwerking) en de voorzitters van Kamer en Senaat (resp. Decroo en De Decker), ondertekend door het Vlaams Haïti Overleg, Oxfam Solidariteit, Volens Itinerans en Entr’aide et Fraternité, wordt een oproep gedaan tot “dringende gecoördineerde bemiddeling voor Haïti”. Hierbij enkele passages uit die brief.

“(…) De huidige crisis heeft diepe historische wortels met zowel interne als externe factoren. De internationale gemeenschap heeft deel aan dit drama en is verplicht om met alle mogelijke overredingskracht er bij de verschillende partijen op aan te dringen een geweldloze oplossing uit te werken. Alléén zo kan verhinderd worden dat deze “200 jaar onafhankelijkheid” een bloedige confrontatie wordt tussen gewapende groepen die ofwel de kant kiezen van de regering ofwel de kant van de oppositie. (..)

“Wij vragen U alles in het werk te stellen om te komen tot een dringende gecoördineerde bemiddeling met de Verenigde Naties, de Europese Unie en andere internationale instanties, met het oog op het onmiddellijk stopzetten van elke vorm van geweld in Haïti, het verzekeren van de veiligheid van het Haïtiaanse volk en het herstel van het respect voor de mensenrechten.

“Bij dit gecoördineerd initiatief van de Verenigde Naties, de Europese Unie en andere internationale instanties moet gezocht worden naar het treffen van realistische schikkingen, waarbij zowel de huidige machthebbers als de oppositie bijdragen tot het herstellen van de rechtsstaat en de democratische beginselen respecteren. We verwijzen hierbij ook naar de resolutie (in bijlage) die op 15 januari 2004 door het Europees Parlement werd goedgekeurd. (…)”

België heeft geen rechtstreekse bilaterale samenwerking met Haïti en verwijst voor beleidskwesties naar de EU. Toch wil het VHO dat België mee zijn verantwoordelijkheid opneemt. Bij het ter perse gaan hadden we nog geen reactie op de brief ontvangen.

Greet Schaumans
1 maart 2004

Meer artikels uit deze Lambi