Solidariteitskoor 'Sapukay' werkt aan een project rond Haïti

Wie zijn wij?

Sapukay is een groep van zowat zeventig zangers, mannen en vrouwen, die om de veertien dagen samenkomen om te zingen, omdat zingen ademen is op muziek. Er wordt gezongen vanuit de navel, het centrum van de mens, maar met het besef dat de navel van ons denken en handelen de andere is: hij of zij die wij niet of verkeerdelijk kennen. Zij die ons beangstigen omdat ze anders zijn, anders leven of niet aan volwaardig leven toekomen. Dus wordt de voorkeur gegeven aan liederen uit de wereld van de armen, zij die nog steeds geen toegang hebben tot evidente basisvoorzieningen en hun toekomst niet zelf mogen bepalen.

Dat wachten vullen wij in door het zingen van liederen die spreken van hoop en bevrijding. Nederige, voorzichtige stappen naar meer zicht op de andere en het andere. Terwijl we erop toezien dat onze inleving geen zweem van eigen gelijk vertoont.

Waaraan werken we?

Opstanding, hoop en bevrijding vinden wij bijvoorbeeld terug in de geschiedenis van Haïti. Vandaar dat deze positieve begrippen onze rode draad worden doorheen een programma van anderhalf uur liederen, poëzie en beelden uit Haïti en andere landen uit het Zuiden. Zo pogen wij meer zicht te brengen op de jarenlange, dagelijkse strijd tegen verdrukking, uitbuiting en het proces van verzet en strijd daartegen.

Het wordt een feest om hier te wachten tot het onmogelijke gebeurt. (Ibsen)

Praktisch

Dit programma rond Haïti kan worden gebracht vanaf 17 september 2004 en gereserveerd vanaf nu. Sapukay vraagt voor dit programma een vergoeding van 250 euro, exclusief verplaatsingskosten indien de verplaatsing meer dan 15 km bedraagt. Een drankje voor alle koorleden behoort ook tot het contract.

Wij staan graag op een podium van minimum 10 bij 5 meter, voldoende verlicht, en met een geluidsversterking met minimum 8 micro’s bediend door een technicus. Monitors op de scène zijn aangeraden vanaf optredens met meer dan 400 toeschouwers.

Verbod op roken en bediening tijdens het optreden is vanzelfsprekend.

René Smeets
1 maart 2004

Lieve Cabus, Notelaarstraat 32, 9820 Merelbeke, 09/231.66.71, lieve.cabus@pandora.be.