Rubriek - Dossier: landbouw en milieu

Klimaatwijziging: een groot gevaar voor Haïti

De ontbossing in Haïti

In december 2015 vond in Parijs de 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Er werden nieuwe akkoorden gesloten met als belangrijkste doel oplossingen te vinden om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Maar terwijl er nog maar eens onderhandeld werd over de toekomst van onze planeet, betalen sommige landen nu reeds de tol van de klimaatveranderingen, zoals Haïti, dat alleen al omwille van zijn geografische ligging kwetsbaar is. In afwachting van echte oplossingen van de kant van de regering en van publieke instanties, heeft de Haïtiaanse civiele maatschappij reeds geprobeerd om duurzame aanpassingen te ontwerpen.

(meer lezen…)
Natacha Cassim voor Collectif Haïti de France, vertaald door Paul De Wolf
15 maart 2016

NIEUW – BIOBANANEN uit Haïti

Bananenplantage in Trou-du-Nord, Nord Est, Haïti

Op 8 september 2015 vertrok een Duitse cargoboot met de eerste bio-bananen uit de haven van Cap Haïtien richting Hamburg, Duitsland. De uitbouw van de bananenindustrie voor export was een plan waar al jaren over nagedacht werd. Het kreeg uiteindelijk vorm in september 2013 en ongeveer een jaar later werd in Trou du Nord, in het Noordoosten, gestart met de aanleg van de eerste 400 ha van een bananenplantage die in totaal tot 1.000 ha zou moeten uitgroeien. In september 2015 werden de eerste bananen geoogst.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
23 december 2015

CNSA alarmeert voor toenemende voedselonzekerheid

Het jaar 2012 was een opeenvolging van rampen voor de landbouw in Haïti. Twee ongewone droogteperiodes, twee orkanen – Isaac op 24 augustus en Sandy op 24 et 25 oktober – en overstromingen hebben de oogsten zwaar aangetast. Zo staat in het rapport dat CNSA (Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire) onlangs publiceerde.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
30 juni 2013

De toekomst van Haïti ligt in de landbouw

Hoe kan men de economie van Haïti zodanig omvormen dat het land internationaal meer gaat betekenen dan slechts leverancier te zijn van spotgoedkope werkkrachten in de ateliertjes van Port-au-Prince? Wat kan men doen opdat honger niet langer de norm zou zijn en het land niet eeuwig afhankelijk blijft van giften en import van goedkoop voedsel? Zal 85% van de bewoners van de hoofdstad dan altijd in sloppenwijken moeten blijven wonen? Is er voor de honderdduizenden slachtoffers van de recente aardbeving nog hoop op een nieuw en eventueel beter leven?

(meer lezen…)
Paul De Wolf
31 maart 2010

Massale aanplant van jatropha bedreigt de voedselsoevereiniteit

Op vrijdag 16 oktober 2009, werelddag voor voedselsoevereiniteit, betoogden in de straten van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince ruim vijfhonderd boeren tegen de inplanting van teelten voor biobrandstoffen en vóór voedselsoevereiniteit. De optocht van deze afgevaardigden van boerenorganisaties uit het gehele land eindigde met de overhandiging aan het parlement van een belangrijke verklaring en een petitie met dertigduizend handtekeningen in die zin.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
1 december 2009

EPA’s zullen Haïti wellicht meer kwaad dan goed doen

Op de XIVde Cariforum-samenkomst van landen uit het Caraïbisch gebied, die tijdens de maand september 2008 op Barbados plaats vond, heeft Haïti (samen met Guyana) ervoor gekozen om het slotdocument over de economische partnerschapsakkoorden (EPA’s) niet te ondertekenen. Verscheidene sociale organisaties en ngo’s hebben president Préval gefeliciteerd met zijn houding. In een nationale coalitie, BARE APE genaamd, hadden ze immers al geruime tijd voor deze weigering geijverd. We zullen in dit dossier proberen uit te leggen wat EPA’s zijn en waarom landen als Haïti er wellicht goed aan doen deze akkoorden in hun huidige vorm te weigeren.

(meer lezen…)
Paul De Wolf
1 juni 2009

Liberalisering in Haïti: het effect van een orkaan

Tientallen jaren reeds stellen de internationale instellingen het vrijmaken van de handel voor als dé hoeksteen voor de economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden. De liberalisering van de handel werd algemeen als een voorwaarde opgelegd voor internationale hulp en leningen. Ontwikkelingslanden konden vaak niet anders dan dit model te volgen. Het vrijmaken van de handel behelst niet alleen het verlagen of afschaffen van douanetarieven, maar ook het privatiseren van overheids- of parastatale bedrijven, het vergemakkelijken van het internationaal financieel verkeer, met inbegrip van de repatriëring van de winsten van vreemde investeerders, enz… Met andere woorden: letterlijk de grenzen open stellen voor financiële en economische activiteiten. De voorwaarden worden vastgelegd in zogeheten AEP’s ofte akkoorden van economisch partnerschap. Christian Aid, een Engelse NGO documenteerde de toepassing van deze strategie in verschillende landen en toont er de vaak kwalijke gevolgen van aan. Voor dit dossier hebben we geput uit hun studie rond de snelle vrijmaking van handel en de invloed daarvan op de boeren en dus het Haïtiaanse platteland.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
1 maart 2007

Hoe het met suikerriet bergaf ging

Een getuigenis van Frémy Maître uit Plaine Léogane

Begin de jaren ’80 produceerde ik suikerriet. Eerst verkocht ik hem aan de lokale distillerij voor productie van clairin en alcohol en toen de fabriek open ging, ben ik daar ook beginnen leveren. In 1983 verbouwde ik net iets minder dan 4 ha grond. De helft van de grond was van iemand anders, maar ik huurde hem om suikerriet te verbouwen voor de fabriek. Ik verkocht suikerriet aan de fabriek tot die sloot in 1987. (meer lezen…)

Rhoddy Petit
1 maart 2007

De varkenshouders bedrogen

Getuigenis van Anny Vixamar uit Chansolme (Departement Noordwest).

Ik ben 46 jaar. Aan het einde van de jaren ’70 leefde ik in Chansolme met mijn familie. Mijn vader had zes kinderen. We hadden zes zeugen. Meestal hadden ze twee worpen per jaar en kregen ze elk 6 tot 16 biggen. Varkens vormden een erg belangrijk kapitaal voor de familie en voor de ganse gemeenschap. Ze waren onze bron van hoop en de basis van onze economie. (meer lezen…)

Rhoddy Petit
1 maart 2007

Milieuverloedering lijdt tot extreme armoede

Schrijven over het milieu in Haïti is als het beschrijven van het stervensproces van iemand. De laatste fase is ingezet en alleen een mirakel – een positieve kentering in alle Haïtiaanse geesten – kan bij optimaal verloop nog redding brengen. Tijdens de landing naar de luchthaven van Port-au-Prince zie je een desolaat kaal berglandschap onder je doorschuiven. Het landschap lijkt steeds geschikter voor simulaties van een landing op Mars. Droom even weg in je teletijdmachine naar de periode vóór Christoffel Colombus in 1492 aanlegde in Môle Saint Nicolas en zie dit landschap voor ongeveer 95% bedekt met een tropische en subtropische vegetatie…

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
1 september 2005