Rubriek - Dossier: vrouw-zijn in Haïti vandaag

Ontmoeting met Carole Jacob, coördinatrice van de vrouwenorganisatie SOFA

Carole Jacob

Op uitnodiging van Entraide et Fraternité, de Franstalige tegenhanger van Broederlijk Delen, was Carole Jacob, de coördinatrice van SOFA, in oktober te gast in België. Ze nam op 15 oktober deel aan het ‘festival des Fraternités’ , ze bezocht het Waals parlement en er verscheen een interview met haar in de krant La Libre. Op 17 oktober gaf ze een uiteenzetting in de lokalen van Entraide et Fraternité. Lambi was er aanwezig.

(meer lezen…)
Bart Van Malderen, Guy Clymans
30 december 2016

Het moeilijke van vrouw-zijn in Haïti vandaag

Hoewel ze meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken en twee derden van de mondiale hoeveelheid arbeidsuren presteren, ontvangen de vrouwen maar één tiende van alle inkomsten en bezitten zij minder dan één honderdste van alle materiële goederen. Over deze opvallende ongelijkheid is lange tijd het stilzwijgen bewaard, tot in 1975, het jaar dat werd uitgeroepen tot het internationale vrouwenjaar.

Vanaf toen is de “integratie van de vrouwen” in de ontwikkeling het nieuwe motto geworden. Diverse organen, vooral ontwikkelingsorganisaties en regeringen, hebben moeten erkennen dat het onmogelijk is over ontwikkeling te praten zonder rekening te houden met de sociale en economische rol van de vrouw.

(meer lezen…)
Yolette Andrée Jeanty
1 maart 2001

De vervrouwelijking van de armoede in Haïti

In een economie van armoede en met een werkloosheidspercentage van meer dan 60%, worden de Haitiaanse vrouwen gedwongen om het leven en het overleven van het overgrote deel van de minstbedeelden op zich te nemen. Zij dragen bijna de volledige verantwoordelijkheid voor de vele familietaken. Verschillende vormen van discriminatie waarvan zij het slachtoffer zijn, dragen ertoe bij dat zij elke dag nog meer in de miserie wegzinken.

(meer lezen…)
Colette Lespinasse
1 maart 2001