Rubriek - Van de redactie

Van de redactie - maart 2016

In de vorige nieuwsbrief van december 2015 was er nog hoop dat het verkiezingsproces, dat bijna een jaar duurde, eind 2015 zou afgerond worden, ook al zouden er veel vraagtekens blijven over de haalbaarheid van een nieuw bestuur. Nu, drie maanden later, is er nog steeds grote onzekerheid en rijst de vraag of men tegen eind april de verkiezingsronde zal kunnen afsluiten en er half mei een nieuwe gekozen president zal kunnen aantreden.
Ook de Economische vooruitzichten zijn zeer somber met een munt die constant in waarde daalt en een nieuwe voedselcrisis ingevolge de lange droogte en de ziekte van de gierst. Zoals steeds zijn vooral de gewone man/vrouw in de straat het grootste slachtoffer. Bovendien is de cholera nog steeds niet onder controle en dook recent ook het Zika-virus op.
Het is geen geheim dat de klimaatwijziging ook zijn invloed heeft in Haïti. Toch ontstaan er hier en daar initiatieven, zij het kleinschalig, om met de klimaatverandering om te gaan en in het verweer te gaan. Het zou mooi zijn mochten dergelijke initiatieven steun van de overheid krijgen en leiden tot een algemeen milieubeleid in het land. En dat milieubeleid moet ook rekening houden met de mogelijke gevolgen van eventuele mijnbouw, want het land staat onder zware druk van een aantal internationale mijnbouwbedrijven om hen exploitatievergunningen af te leveren. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een goed uitgewerkte wet op mijnbouw komt, en daarvoor is dan weer een goed werkende regering nodig… waarmee we dan weer bij ons vertrekpunt van deze nieuwsbrief zijn gekomen: verkiezingen voor een goed bestuur van het land. En rond de verkiezingen vroeg de Coördinatie Europa Haïti ook uitleg over het standpunt van de Europese Unie. (meer lezen…)

Greet Schaumans
15 maart 2016

Redactioneel december 2015

2015 – zal bekend worden als hét jaar van een verkiezingsmarathon in Haïti

(meer lezen…)
Greet Schaumans
23 december 2015

Redactioneel

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief voelen we al de frisheid van de herfst in België. In Haïti blijft het echter heet, symbolisch dan toch, ook al doet het regen- en orkanenseizoen daar zijn intrede.
De rubriek actueel geeft duidelijk aan wat de Haïtianen de voorbije maanden heeft beziggehouden:
De verkiezingen in de eerste plaats, en we hebben daarom ook even teruggeblikt naar de verkiezingen van 2010 en hoe Martelly uiteindelijk aan de macht kwam. De verantwoordelijke van de OEA vond het proces zo grof dat hij er niet kon over zwijgen en zijn ervaringen te boek stelde.
Voor de sociale bewegingen was er ook aandacht voor het terugdenken aan de bezetting door Amerika 100 jaar geleden en de vraag wat er in de voorbije 100 jaar eigenlijk echt veranderd is in de relatie tussen beide landen. Een ander belangrijk actueel thema dat niet zozeer de Haïtianen bezighoudt, maar voor de vele duizenden Haïtianen in de Dominicaanse Republiek is hoe ze hun aanwezigheid daar kunnen in orde brengen, of waar ze naartoe moeten als ze uitgewezen worden. Het risico op een nieuw humanitair drama is groot. En zeggen dat dit een zaak is die met wat goede wil en overleg wel diplomatiek en politiek zou kunnen opgelost worden. Het gaat hier niet om een natuurramp waar menselijke interventie geen vat op heeft.
Veel leesgenot.

Greet Schaumans
8 oktober 2015

Editoriaal juni 2015

Terwijl voor velen alle aandacht gaat naar al wat te maken heeft met de verkiezingen in Haïti, heeft de redactie ook oog voor enkele aspecten die de Haïtiaanse bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks bezig houden. Over de kwestie van de Dominicanen van Haïtiaanse afkomst schijnt de Haïtiaanse overheid niet echt wakker te liggen hoewel het middenveld regelmatig signalen geeft en zeer ongerust is over wat er zou kunnen gebeuren einde juni. De 100ste verjaardag van de Amerikaanse bezetting is een ander punt waar een reeks organisaties voorbereidingen rond treffen om er een grote dag van te maken op 28 juli.
Tegelijk gaat het gewone leven zijn weg, met de continue strijd tegen armoede. Een cooperant maakte een vergelijking tussen Haïti en België… en CIDSE, de koepel van de katholieke vastenacties en ontwikkelingsorganisaties, stuurde een solidaire brief naar de bisschoppenconferentie in verband met de vele overvallen op religieuze huizen in Haïti.
Dus weer een boeiend nummer voor de lezer, om geïnformeerd te blijven over het reilen en zeilen in Haïti. Veel leesgenot.

Greet Schaumans
13 juni 2015

Editoriaal maart 2015

De herdenkingen vijf jaar na de aardbeving kregen internationaal wel aandacht, bij de Haïtianen zelf was er weinig stemming om stil te staan bij de al of niet bereikte resultaten van heropbouw. Veel meer aandacht en vooral bezorgdheid ging de voorbije maanden naar de ontevredenheid over de regering die uiteindelijk eind december aftrad en niet kon zorgen voor de nodige beslissingen om de verkiezingen te garanderen vooraleer het mandaat van het parlement verviel op 12 januari 2015. De grote zorg nu is dus de organisatie van verkiezingen, met een nieuwe eerste minister die er toch in lukte om een voorlopige kiescommissie samen te stellen. Grote vraag is en blijft hoe onafhankelijk de verkiezingen zullen zijn en in welke mate de ‘internationale gemeenschap’ zijn zeg zal hebben in de uitslagen. Intussen is er toename van onrust en geweld (zoals meestal bij aankomende verkiezingen in Haïti). Sociale organisaties laten hun stem horen in dit verband, ook om de vele recente aanvallen op religieuze congregaties aan te klagen. Ook de situatie van de Haïtianen in de Dominicaanse Republiek blijft een heikele kwestie, waar de Haïtiaanse overheid relatief laks blijft in haar reactie.
Toch zijn er ook positieve en interessante initiatieven te melden van de lokale organisaties. We hebben ditmaal het project van het Parc Martissant in de kijker gezet: een initiatief met zowel sociale als culturele en milieuvriendelijke inslag.
En de tentoonstelling van 200 jaar Haïtiaanse kunst in Parijs was een must voor geïnteresseerden. Het groot aantal bezoekers en zeer positieve reacties maakten dat de tentoonstelling nu in Haïti zelf staat opgesteld, dank zij een initiatief in samenwerking met FOKAL.
En, de rara in Haïti kan in deze vastentijd natuurlijk niet ontbreken. De groep Nouvelle Flibuste, die optrad tijdens onze Haïtidag in Mechelen in November, nam deel aan het begin van de carnavaldagen in Jacmel en kon op heet wat applaus rekenen.
Fijne lectuur gewenst. En een Zalig Pasen aan alle lezers.

Greet Schaumans
4 april 2015

Zo schrijft u zich in op de elektronische nieuwsbrief.

Schrijf je in voor de VHO Nieuwsbrief, met nieuws en artikels over Haïti.

Voortaan zal het tijdschrift van het Vlaams Haïti Overleg enkel nog elektronisch te lezen zijn via deze webpagina. Wenst u via e-mail op de hoogte te blijven van nieuwe bijdragen, schrijf dan in op de VHO nieuwsbrief.

(meer lezen…)
Tom D’Haeyer
6 juni 2010

De laatste (gedrukte) Lambi...

De beslissing is gevallen: de gedrukte versie van Lambi houdt op te bestaan. Dit is met andere woorden het laatste gedrukte nummer van Haïti dat U in handen krijgt. (meer lezen…)

De redactie
1 december 2009

Haïti: rêvez-vous!

We kunnen het blijkbaar niet laten… Op zaterdag 28 november 2009, van 15.30 tot 23 uur, wordt elke Haïti-fan verwacht in de Sint-Lutgardisschool in de Gérardstraat 18 in 2000 Antwerpen om mee te doen met de actiedag “Haiti: rêvez-vous!” (meer lezen…)

René Smeets
1 september 2009

Verkiezingen? OK, maar er zijn belangrijker zaken aan de hand...

Waartoe dienen al die verkiezingen, zo vraag een mens zich in een onbewaakt ogenblik wel eens af. Blijkt ook dat het enthousiasme van de bevolking voor de voorbije gedeeltelijke verkiezingen om allerlei redenen bijzonder beperkt tot zelfs onbestaand was (meer info daarover in de rubriek Actueel, op de bladzijden 2-5). Wie het land een beetje kent, vraagt zich ongetwijfeld af waarom dat geldverslindende systeem van gedeeltelijke verkiezingen in zo’n straatarm land blijft bestaan. Zouden die middelen niet efficiënter kunnen worden ingezet? (meer lezen…)

De redactie
1 juni 2009

Overal crisis, ook bij Lambi...

Ja, ook Lambi heeft het dezer dagen moeilijk. Het abonneebestand verkleint, ons lezerspubliek veroudert snel, en het blijkt niet gemakkelijk om nieuwe, jonge, enthousiaste lezers – laat staan: medewerkers – te vinden. We hebben de stellige indruk dat er tegenwoordig aan sociaal engagement op heel andere wijzen vorm wordt gegeven dan pakweg tien, twintig jaar geleden. Mensen scharen zich nu minder vlug “exclusief” achter een zaak, een land, een project, er wordt veel meer “geshopt”, zoals dat tegenwoordig in goed Nederlands heet. Allemaal goed en wel, maar dat maakt het voor ons wel moeilijker om een achterban op te bouwen, een vast publiek dat een blad als dit kan blijven dragen. (meer lezen…)

De redactie
1 maart 2009