Rubriek - Van de redactie

De lange schaduw van Aristide

De verkiezingen zijn achter de rug. Op enkele plaatsen moest, bij het ter perse gaan, nog een tweede ronde worden gehouden omdat die om allerlei praktische en andere redenen nog niet had kunnen plaatsvinden. Pas als ook die laatste klussen zijn geklaard, kunnen de koppen in kamer en senaat definitief echt worden geteld, kan er écht politiek worden onderhandeld over een coalitie, een programma, ministerposten… In grote lijnen liggen de politieke verhoudingen echter al vast, en dus wordt er al druk gespeculeerd en onderhandeld. De partij van President Préval, Lespwa, moet bondgenoten zoeken. Verscheidene partijen hebben reeds aangekondigd dat ze met Préval willen samenwerken. Zou er dan toch zoiets als een nieuwe start komen? (meer lezen…)

René Smeets
1 juni 2006

Weinig reden tot optimisme na twintig jaar

Twintig jaar geleden vertrok Jean-Claude Duvalier met de noorderzon uit Haiti. Twintig jaar geleden ook begon een groepje Haïtifanaten met het uitgeven van een Nederlandstalig driemaandelijks tijdschrift dat volledig aan Haïti was gewijd: Ayiti Nouvèl. Na het ontstaan van het Vlaams Haïti Overleg besloten enkele ledenorganisaties van dat VHO hun afzonderlijke bladen met Ayiti Nouvèl samen te smelten. Lambi was geboren. (meer lezen…)

René Smeets
1 maart 2006

Verkiezingen: van uitstel naar afstel?

In onze Internetrubriek op blz. 19 van dit nummer verwijzen we naar enkele internetadressen voor wie het verkiezingsnieuws op de voet wil volgen. Het spreekt voor zich dat een blad als dit daarbij niet kort op de bal kan spelen. Het beste voorbeeld? De teksten voor dit nummer waren klaar rond 20 november. Hoofdartikels worden meestal op het allerlaatste ogenblik geschreven, net voor het ter perse gaan. Dat is bij ons niets anders. Dus bracht ik, bij het plegen van dit stukje, nog snel even een bezoek aan de aanbevolen internetadressen, en wat bleek? De informatie in de reeds naar de lay-out doorgezonden artikels was reeds achterhaald. Daarin was sprake van vier keer uitgestelde verkiezingen. Welnu: op het Internet lees ik dat er intussen een vijfde uitstel is! De eerste ronde van de presidents- en parlementsverkiezingen zal pas plaatshebben op 8 januari 2006, de tweede ronde op 15 februari, en de lokale verkiezingen zullen pas op 5 maart worden gehouden. (meer lezen…)

René Smeets
1 december 2005

Verdacht stil

Het zou moeten gonzen van de berichten over de nakende verkiezingen die dit najaar in Haïti moeten worden gehouden. Allerlei smeuïge verhalen, het ene al ongeloofwaardiger dan het andere, over deze of gene presidentskandidaat, over nieuwe en oude en valse nieuwe en valse oude partijen, over verrassende coalities, over overlopers en wat dies meer zij. Maar het blijft verdacht stil. Haïti komt sowieso maar in het nieuws naar aanleiding van het zoveelste bloedbad of de zoveelste orkaan, maar dat het ook in de gespecialiseerde media zolang rustig blijft rond de komende verkiezingen, bevreemdt ons ten zeerste. (meer lezen…)

René Smeets
1 september 2005

De geschiedenis heeft zo haar rechten…

Het verhaal van de zoveelste willekeurige uitwijzing van Haïtianen uit de Dominicaanse Republiek brengt het ons eens te meer in herinneirng: de geschiedenis laat niet met zich spotten, zij laat diepe sporen. Zaken die decennia, ja eeuwenlang meegaan, wis je niet uit van de ene dag op de andere. (meer lezen…)

René Smeets
1 juni 2005

2005: jaar van verkiezingen, jaar van hoop?

Het staat nu vast: op 9 oktober 2005 worden in Haïti lokale verkiezingen gehouden, op 13 november volgt dan de eerste ronde van de parlements- en presidentsverkiezingen, gevolgd op 13 december door de tweede ronde. (meer lezen…)

René Smeets
1 maart 2005

2004 is voorbij

...en er is geen reden tot vieren...

Niet dat we illusies koesterden.We kennen de situatie in Haïti wel, maar we hadden vooraf toch gehoopt dat 2004, het jaar waarin het land zijn tweehonderdjarige onafhankelijkheid zou vieren, enige reden tot optimisme zou bieden. Niets is minder waar. Politiek zit het land meer dan ooit in een impasse. Gewezen president Aristide heeft de hoop die miljoenen Haïtianen in hem hadden gesteld, beschaamd. Onder zijn bewind is de situatie hopeloos uit de hand gelopen. Als uiteindelijk naast vele andere bevolkingsgroepen ook de studenten zich tegen hem begonnen te keren, was er geen houden meer aan en restte hem uiteindelijk nog maar één uitweg: vluchten naar Zuid-Afrika. Door de polarisatie rond de persoon van Aristide is zelfs maar het prille begin van een oplossing nog lang niet in zicht. Komen er wel verkiezingen in 2005, en zo ja, wat zullen zij waard zijn? Aristides Lavalaspartij heeft al laten weten niet te zullen deelnemen, de verdeeldheid blijft dus levensgroot bestaan. (meer lezen…)

René Smeets
1 december 2004

Terug naar af

Langzaam maar zeker vallen de zaken in Haïti weer in hun plooi. De oude plooi, wel te verstaan. Voormalig president Aristide, ooit de hoop van de Haïtiaanse armen, is vertrokken naar Zuid-Afrika en heeft een verdeeld land achter zich gelaten. Zijn vroegere partij, Fanmi Lavalas, weigert plaats te nemen in de Voorlopige Kiesraad. Daarmee is de kiem van het volgende conflict al weer gelegd: de verkiezingen van 2005, die vanaf nu worden voorbereid, zullen door Lavalas wellicht niet worden erkend. En met Lavalas moet er in Haïti nog altijd rekening worden gehouden.

René Smeets
1 september 2004

Stilte na de storm...

Naar schatting vijfentwintigduizend Haïtianen zouden een wapen in hun bezit hebben. Van een ontwapening van de zogenaamde “rebellen” en “chimères” komt niet veel in huis. De rebellen hebben zich nu zelfs omgevormd tot een politieke partij. Het blijft onveiligheid troef, vooral – maar niet alleen – in de hoofdstad. Dagelijks liggen er lijken in de straten van Port-au-Prince. Achtduizend VN-blauwhelmen lossen vanaf juni de internationale troepenmacht af. Zullen zij meer greep krijgen op de situatie?

René Smeets
1 juni 2004

Met of zonder Aristide, het maakt geen verschil...

Bij het ter perse gaan, was de situatie in Haïti uiterst explosief. De rebellen hadden grote delen van het land in handen en dreigden ermee de hoofdstad aan te vallen, het voorstel van de internationale bemiddelaars – machtsdeling tussen de oppositie en Aristide, die nog zijn mandaat zou mogen uitdoen tot 2006 – lag nog ter tafel, maar de oppositie had al herhaaldelijk laten uitschijnen dat Aristide voor haar het land uit moet, Frankrijk had al afstand genomen van Aristide, die verklaarde nog liever te sterven dan te wijken voor de “terroristen”.

René Smeets
27 februari 2004