Rubriek - Van de redactie

Van MOL naar erger

Vorige maand had in Brussel de derde conferentie plaats over de minst ontwikkelde landen (MOL). Een tiental jaren geleden waren ze nog met 25. Nu zijn het er al 49. Naast het aantal, is ook de kloof tussen de rijkste en de armste landen gestegen. De verhouding tussen de gemiddelde inkomens is de voorbije jaren gedaald van 1 op 87 naar 1 op 98. Verder is tussen 1990 en 1999 de ontwikkelingshulp van regeringen aan de armste landen verminderd van 16,7 miljard tot 11,6 miljard dollar. (meer lezen…)

De redactie
1 juni 2001

Een nieuwe lente, een nieuwe jaargang van Lambi

Lambi staat klaar voor zijn tweede jaargang. Bemoedigende telefoons, abonnementsvernieuwingen en nieuwe abonnees stimuleren ons om er opnieuw met volle overtuiging tegen aan te gaan. Ook deze keer zorgden we voor een goedgevuld nummer. Vooral uit Haïti en van Haïtianen konden wij rekenen op bijdragen en artikels. Op deze weg willen wij verder gaan. (meer lezen…)

De redactie
1 maart 2001

Aristide, even onvermijdelijk als Lambi...

We schrijven eind november. De verkiezingen zijn achter de rug, de officiële uitslag is nog niet bekend, maar alles wijst erop dat ex-president Aristide opnieuw het hoogste politieke ambt van zijn land zal gaan bekleden. Niet alleen de Haïtianen in Haïti en in de diaspora, maar de gehele internationale gemeenschap zal het wellicht nog enige jaren willens nillens met de populaire, volgens sommige vooral populistische, volksheld moeten doen. (meer lezen…)

De redactie
1 december 2000

Moeizaam

Terwijl de media in Haïti druk commentaar leveren op de verkiezingsuitslagen en de omvang van de fraude tijdens de jongste twee verkiezingsrondes, zet het overgrote deel van de Haïtianen stoïcijns zijn overlevingsstrijd verder. Veel vertrouwen in de verkiezingen was er niet. Hoe langer de politieke chaos aanhoudt, hoe meer mensen zich afkeren van een democratiseringsproces dat van bovenaf wordt opgelegd. Van ‘Democratie’ met een hoofdletter liggen zij al lang niet meer wakker. Waarom zouden ze? Op hun klachten en talrijke noden wordt amper ingegaan. Daarentegen werken zij in hun thuisomgeving, in de hoop dat het tij eens keert, geduldig met elkaar aan overleginstrumenten en overlevingsstructuren. (meer lezen…)

De redactie
1 september 2000

Verkiezingen troef

Of ze zouden plaatsvinden, die verkiezingen, dat is lang, heel lang onzeker gebleven. Tot drie keer toe werden ze uitgesteld, maar op 21 mei was het eindelijk dan toch zo ver. Naar verluidt is ruim de helft van de dik 4 miljoen geregistreerde kiezers ter stembus getrokken om parlementsleden en gemeenteraadsleden aan te wijzen. Naar Haïtiaanse normen is dat een zeer behoorlijke opkomst. (meer lezen…)

De redactie
1 juni 2000

Lambi

Een nieuw tijdschrift over en voor Haïti

Geachte lezer, (meer lezen…)

De redactie
1 maart 2000