Aristide, even onvermijdelijk als Lambi...

We schrijven eind november. De verkiezingen zijn achter de rug, de officiële uitslag is nog niet bekend, maar alles wijst erop dat ex-president Aristide opnieuw het hoogste politieke ambt van zijn land zal gaan bekleden. Niet alleen de Haïtianen in Haïti en in de diaspora, maar de gehele internationale gemeenschap zal het wellicht nog enige jaren willens nillens met de populaire, volgens sommige vooral populistische, volksheld moeten doen.

Uiteraard zijn de verkiezingen in dit nummer prominent aanwezig, sla er maar de rubrieken Actueel, Van onze (verkiezings)correspondent ter plaatse, Dagboek en ook het interview met Martine Haentjens op na.

Is het u overigens ook opgevallen dat deze verkiezingen weer goeddeels aan de internationale pers in het algemeen en de Vlaamse in het bijzonder zijn voorbijgegaan? Eens te meer moet u teruggrijpen naar uw vertrouwde Lambi. Geef toe, voor uw informatie over Haïti zijn wij even onvermijdelijk als Aristide voor Haïti.

Waarom we dat met zoveel stelligheid poneren? Wel, de eerste jaargang van Lambi loopt ten einde, de tijd van herabonnering is aangebroken. We zijn niet ontevreden over de eerste jaargang, maar het moet, vooral wat het abonnementenbestand betreft, nog beter. Daarom deze oproep om meteen uw abonnement te vernieuwen. En als u nu, bij wijze van Kerst- of eindejaarscadeau, nog eens een abonnement cadeau gaf ? Bij voorbaat van harte dank omdat u Lambi mee op de been houdt.

We wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar en hopen u opnieuw te mogen begroeten in ons maartnummer.

Tegen dan zal Aristide opnieuw als president geïnstalleerd zijn…

De redactie
1 december 2000

Meer artikels uit deze Lambi