Rubriek - Politiek

Er verandert zo weinig en toch!

Tijdens mijn bezoek in de tweede helft van februari 2010, waren de mensen nog zwaar onder de indruk van de aardbeving die hen overviel op 12 januari. Toch begon toen al het dagelijks leven op gang te komen, ondanks de tentenkampen her en der in Port-au-Prince en de latere naschokken. Door deze naschokken durfden mensen niet meer binnen te slapen. Ook als hun huis intact bleef, sliepen ze in tenten en onder zeilen.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
16 december 2010

Haïti - verkiezingen

Manigat en Martelly rapporteren

Port-au-Prince., 08 déc 2010 [AlterPresse] —- Presidentskandidaten Myrlande Manigat et Michel Martelly rapporteerden over de eerste verkiezingsresultaten. Deze resultaten zijn afkomstig van de CEP (Conseil Électoral Provisoire) en geven hen respectievelijk een eerste en derde plaats.

(meer lezen…)
bron: alterpresse, Vertaling: Katrien Geens
16 december 2010

Mathias, 9 maanden, verhaalt:

Mijn mama in de school van Lukaku, mijn cursussurfende papa en ik bij onthaalmoeder Fatima: het beviel me nochtans opperbest in Anderlecht!

(meer lezen…)
Lies De Wallef
9 oktober 2010

Haïti viert zijn 200 jaar onafhankelijkheid in volle... afhankelijkheid

Haïti staat aan de vooravond van de viering van 200 jaar onafhankelijkheid. Twee eeuwen geleden, op 1 januari 1804, veroverden de tegen de oude Franse kolonie in opstand gekomen slaven hun onafhankelijkheid door het sterke leger van Napoleon te verslaan. In volle periode van koloniale expansie riep Haïti zijn onafhankelijkheid uit. Een mijlpaal in de geschiedenis! De aan de Franse Revolutie van 1789 ten grondslag liggende beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid werden de basis van de eerste zwarte onafhankelijke republiek in de geschiedenis van de mensheid, maar overal elders deden de Europeanen voort met het verwerpelijke kolonialistische systeem, en schuwden daarbij het grote geweld niet.

(meer lezen…)
René Smeets
1 december 2003

Zorgwekkend geweld in de straten van Port-au-Prince

In juli en augustus 2002 werd door waarnemers van Rechtvaardigheid en Vrede van het aartsbisdom Port-au-Prince een bijzondere actie gevoerd: de gewelddadigheid in de hoofdstedelijke straten in kaart brengen, analyseren en proberen te begrijpen. De lijken in de straten interpreteren als het ware.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
1 december 2002

Een nieuwe premier, een nieuwe regering

Op 14 maart heeft de nieuwe Lavalas-premier, Yvon Neptune, zijn algemene beleidsopties toegelicht in de I Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij sprak zich uit voor een klimaat van dialoog en verstandhouding. Ook met de internationale gemeenschap moet een nieuwe dialoog worden tot stand gebracht met het oog op een herneming van de ontwikkelingshulp. (meer lezen…)

René Smeets
1 maart 2002