Chikiwo – een nieuwe ziekte?

Chiro Haïti ontmoet Chiro Vlaanderen

Na de Chikungunya-plaag in Haïti zou je kunnen denken dat weer een nieuwe ziekte de Haïtianen treft. Deze keer zijn het vooral jongeren die aangestoken worden. Jongeren van Chiro Haïti (Kiwo Ayiti in het Creools) en Chiro Vlaanderen.

Het was in de zomer van 2013 voor velen een grote ontgoocheling toen het bericht kwam dat de Haïtiaanse Chiro-leiding niet het nodige visum had kunnen verkrijgen om naar de grote Chiro-activiteit Krinkel te komen. Het zou een tegenbezoek zijn nadat een aantal Vlaamse leiders en leidsters het jaar voordien op bezoek geweest waren in Haïti en heel wat leuke initiatieven hadden gerealiseerd met de bloeiende jeugdbeweging in Haïti.
De leiding (zowel in België als in Haïti) gaf niet op en deed een nieuwe poging in 2014 om alle paperassen op tijd te bezorgen voor de Haïtiaanse genodigden. En zo kwamen op 19 juli 11 Haïtiaanse Kiwo-leiders en leidsters aan in België. Gedurende drie weken zouden ze ons land en de Chiro in Vlaanderen van meer nabij leren kennen. Uitwisseling en van elkaar leren was de boodschap.
De agenda was goed gevuld. In kleine groepjes namen ze deel aan een paar Chiro-kampen. Tussendoor was er tijd voor enkele sociale en toeristische bezoeken in Vlaanderen en in Wallonië, en verbleven ze een paar dagen in een gastgezin. Het gaf hen de kans om van nabij onze cultuur en gewoonten te leren kennen. En voor de Vlaamse Chiro-mensen was het een goede gelegenheid om heel wat over Kiwo Ayiti en de Haïtiaanse gewoonten te leren.
Een ‘studiedag’ bij Broederlijk Delen, die het initiatief mee sponsorde, gaf hen gelegenheid om zelf ook te vertellen hoe zij naar ontwikkeling in hun land kijken, wat zou moeten gebeuren en wat zou moeten veranderen. Een uitdaging om er met de Kiwo in Haïti ook over na te denken.
Taal was soms een probleem, maar de geestdrift en vreugde van het samenzijn overwon deze barrière meestal. Wennen aan het vele brood en onze eetgewoonten was wel een opgave en soms misten ze wel de Haïtiaanse schotel met rijst, bonen, en de lekkere bonensaus…
Ook vonden ze dat we weinig traditie en culturele eigenheden hebben.. misschien een hint om hier bij ons rond te werken?
In elk geval was de afscheidsavond een zeer fijne bedoening, met de traditionele speechkes en uitwisseling van geschenkjes en de aankondiging van het nieuwe ontstane initiatief : CHIKIWO (samensmelting van Chiro-Kiwo en je spreekt de eerste lettergreep uit als Tsji)

Greet Schaumans
18 oktober 2014

Meer artikels uit deze rubriek