Een geografische studie van Haïti

Maarten Vanhagendoren maakte een “Geografische studie van Haïti” als eindwerk voor het behalen van het diploma van licentiaat in de sociale en militaire wetenschappen. Maarten deed dit als onderluitenant-leerling aan de “Koninklijke Militaire School”.

De band met Haïti maakte hij via het bezoek van zijn moeder aan Haïti in 1979. De gesprekken met Greet Schaumans (VHO)en Alessandra Spalletta (EHO), die Haïti elke dag tussen hun broodje leggen, zorgden voor de band met het Vlaams Haïti Overleg, het Europees Haïti Overleg en Lambi. Maarten kon ook de uitgebreide Haïti-informatie doornemen die de voorbije decennia is bijeengebracht in de bibliotheek van Broederlijk Delen.

De scriptie is een indrukwekkend werkstuk van 239 bladzijden met nog eens een mooi gedocumenteerde bijlage van 101 bladzijden waarin zowat alles over Haïti wordt ontsluierd wat de doorsnee Haïtivriend ooit al eens gelezen of gehoord heeft. De verdienste van dit eindwerk is het samenbrengen van zoveel informatie. Heel veel bronnen werden geraadpleegd, waaronder indrukkend veel websites.

Maarten zit in een militaire opleiding, verwacht dus niet van hem dat hij o.a. de erosieproblematiek uitlegt als een beslagen landbouwkundige, maar terecht geeft hij aan dat de aftakeling van het Haïtiaanse landbouwareaal andere verwikkelingen genereert, die de verdere ontwikkeling in Haïti hypothekeren. Hij besluit dat de afwezigheid van een degelijk overheidsbeleid en het gebrek aan middelen de perspectieven voor de overgrote meerderheid van het moedige Haïtiaanse volk er veel minder goed uitzien dan het verdient.

De invloed van de internationale gemeenschap, via enkele van de steeds bij Haïti betrokken leden als de V.S. en Frankrijk, en die van internationale instellingen als het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Organisatie van Amerikaanse Staten worden onvoldoende aangesneden.

Rhoddy Petit
1 maart 2005

Dit werk is een aanrader voor wie snel een beeld wil krijgen van Haïti. Het is consulteerbaar in de bibliotheek van Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.