Aristide: tiran of redder van het vaderland?

Jean-Bertrand Aristide: tiran van Haïti of redder van het vaderland?”, zo luidt de ambitieuze titel van het eindwerk van Arne Vansteenkiste ter afsluiting van zijn bacheloropleiding communicatiebeheer aan de Arteveldehogeschool in Gent.

Een ambitieuze titel, schrijven we, en we voegen er meteen aan toe de auteur wel een verdienstelijke poging heeft ondernomen om die ambitie waar te maken, maar dat hij daarin niet is geslaagd. De indeling in periodes (wat voorafging, Aristides eerste ambtstermijn als president, de interim-periode, de tweede ambtstermijn en daarna) is zeker houdbaar, maar het geheel vertoont te weinig diepgang, en er komt niet echt een antwoord op de vraag die in de titel wordt gesteld. Het fenomeen Aristide is nu eenmaal veel te complex om het te kunnen vatten in een eindwerk van een zeventigtal bladzijden, waarvan bijna één derde wordt ingenomen door de letterlijke weergave van twee interviews één met Raymond de Caluwé (vaste verhalenschrijver voor Lambi) en één met ondergetekende (hoofdredacteur Lambi). Over Aristide is intussen een heuse bibliotheek volgeschreven, alleen al een analyserende samenvatting daarvan zou méér bladzijden en vooral méér werk vergen dan hier is gepresteerd.

René Smeets
1 september 2006

Meer artikels uit deze rubriek