Het Europees Haïti Overleg is in de maanden mei tot juli zeer actief geweest:

  • Met het oog op de donorenconferentie op 23 mei in Brasilia stuurde het EHO naar de EU-instanties een verklaring met een aantal aanbevelingen betreffende de drie thema’s waarrond het EHO werkt in het kader van de beleidsopties van de EU t.o.v. Haïti. Deze zijn Mensenrechten, de schuldenlast en voedselveiligheid-voedselzekerheid. Ook werd nadruk gelegd op het belang om de ruimere civiele maatschappij meer te betrekken bij de voorbereidende besprekingen voor de ontwikkelingsplannen van het land.
  • Einde mei had een nagesprek plaats met Johan Van Hecke over de observatie-missie van Europese parlementairen bij de verkiezingen in Haïti; de algemene indruk was positief wat het verloop van de verkiezingen betreft. Ook zijn lessen getrokken in verband met de voorbereidingen en de organisatie die moeten in acht genomen worden bij de organisatie van de lokale verkiezingen. De rol van de Voorlopige Kiesraad moet eveneens geëvalueerd worden.
  • Een debat in het Europees Parlement tijdens het bezoek van President Preval in Brussel einde juni kwam niet helemaal tot zijn recht omwille van tijdsgebrek. Het EHO had een reeks vragen en punten voorbereid maar kon wegens de beperkte tijd niet aan bod komen. Preval antwoordde op een aantal vragen van de aanwezige Europese parlementairen en de nadruk hierbij lag vooral op de nood aan steun voor de versterking van de instellingen, de werking van de ministeries, de parlementaire commissies, enz…
  • In voorbereiding op de Ministerconferentie van internationale donoren op 25 juli in Port-au-Prince heeft het Europees Haïti Overleg in samenspraak met de Coördinatie van Haïtiaanse partnerorganisaties een verklaring uitgewerkt en deze naar alle betrokken instanties gestuurd : Europese parlementairen, de Europese Commissie, en via de leden van het EHO werden ook de nationale ministers – vertegenwoordigers aangeschreven. Zo ook de vertegenwoordiger van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van diverse zijden kwamen positieve reacties op dit document. Een aantal van de Haïtiaanse partnerorganisaties konden aanwezig zijn op deze bijeenkomst.

Greet Schaumans
1 september 2006