Europese top in Wenen

Europa beslist over de samenwerkingsakkoorden met de Latijnsamerikaanse en Caraïbische landen

Van 10 tot 13 mei 2006 had in Wenen de officiële top plaats tussen de Staatsleiders van Latijns Amerika en de Caraïben (LAC) en de Regering van de Europese Unie (EU).

Voor de EU was het belangrijkste thema van deze bijeenkomst het opstarten van onderhandelingen die moeten leiden tot een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de landengroepen in Latijns Amerika. In de slotverklaring werden ook thema’s opgenomen die de EU belangrijk acht t.a.v. Latijns Amerika : armoedebestrijding, goed bestuur, respect voor de mensenrechten, milieu, vrede en stabiliteit, de strijd tegen drugs, georganiseerde misdaad en drugs, werkgelegenheid en migratie.

Parallel met de officiële topontmoeting EU-LAC, had een sociale top plaats op initiatief van een aantal Internationale coördinaties van NGO’s en sociale bewegingen.

De sociale ontmoeting draaide om vijf hoofdthema’s : de effecten van de neoliberale globalisering; de ontwikkelingssamenwerking tussen EU-LAC; militarisering en mensenrechten; politieke dialoog tussen EU-LAC en alternatieve strategieën voor regionale samenwerking.

De alternatieve top ligt in het verlengde van evenementen zoals het Sociaal Forum van Porto Alegre en gaf een forum aan het ongenoegen van Europese en Latijns-Amerikaanse en Caraïbische organisaties over het neoliberale karakter van de verhoudingen tussen de EU en LAC.

De organisatoren van ‘Enlazando Alternativas’ stelden “dat het tijd is om de mythe te doorbreken dat het Europese neoliberalisme op de een of andere manier minder asociaal, minder gewelddadig zou zijn dan het Amerikaanse”.

Ook Haïti was aanwezig, zowel op de officiële top als op de alternatieve top.

Vanuit de NGO-zijde was PAPDA aanwezig met de socio-economist Camille Chalmers. Hij belichtte de gevolgen die de neoliberale politiek in de voorbije twintig jaar gehad heeft op Haïti. Anderzijds stelde hij dat de Haïtiaanse civiele maatschappij voor de zoveelste keer veel te weinig betrokken wordt bij de consultaties voor het uitwerken van een strategie die de economische ontwikkeling van het land beoogt en die opgenomen wordt in de internationale akkoorden van samenwerking met de financieringsorganismen, waaronder de EU.

Met het Europees Haïti Overleg volgen we de evolutie met een kritische blik.

Greet Schaumans
1 juni 2006