EPA's

Wat zijn dat, en vooral: wie wordt daar beter van?

In september heeft een vierkoppige Haïtiaanse delegatie op uitnodiging van het Europees Haïti Overleg / Coordination Europe-Haiti een bezoek gebracht aan België en enkele andere lidstaten van de Europese Unie (zie blz. 5-7). Tijdens hun contacten met vertegenwoordigers van de Europese Unie en van regeringen van de lidstaten is herhaaldelijk het dossier van de economische partnerschapsakkoorden (EPA’s) aan de orde gesteld. Dat zijn samenwerkingsakkoorden die de EU sluit met bepaalde ontwikkelingslanden, de zogenaamde ACS-landen (landen uit Afrika, de Cariben en de Stille Zuidzee).

De Haïtiaanse delegatie was eensgezind van mening dat de EU neigt naar handelsakkoorden die niet of onvoldoende rekening houden met de situatie in Haïti, noch met duurzame ontwikkeling. Ze gaan in de richting van de vrijhandel, en de gevolgen van de liberalisering zullen zich vooral in de landbouw doen gevoelen. Delegatielid William Thelusmond (CRAD) verklaarde dat thans 120.000 ton suiker moet worden ingevoerd, terwijl Haïti vroeger suiker uitvoerde. Hetzelfde verhaal voor de rijst: “De door de VS naar Haïti uitgevoerde rijst ontmoedigt de Haïtiaanse rijstteler die, om te overleven, de landbouw laat voor wat hij is en houtskool gaat maken of, erger nog, naar de Dominicaanse Republiek of de Verenigde Staten emigreert.”

De delegatie was van mening dat het economische en ontwikkelingsmodel van de EU en de internationale organisaties niet op Haïtiaanse maat gesneden is. Voorts ziet de regering zich gedwongen te kiezen tussen twee kwalen, want zij moet de dictaten van het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank volgen en structurele aanpassingsplannen doorvoeren om nog leningen te krijgen, en zonder die leningen kan zij niets doen… Die plannen schrijven een terugdringing van de inflatie voor, de privatisering van openbare bedrijven en, bijgevolg, een vermindering van de overheidsuitgaven, met name op stuk van gezondheidszorg en onderwijs.

Ook in België is er rond die APE’s wel wat te doen geweest, temeer omdat Europees Commissaris Louis Michel meende ze te moeten verdedigen in krantenstukken, waarop heel wat kritiek kwam, vooral vanuit niet-gouvernementele organisaties.

Het EHO werkt mee aan een petitie die nadrukkelijk vraagtekens plaatst bij de EPA’s. We houden u op de hoogte.

Alessandra Spalletta
René Smeets
1 december 2007

Meer artikels uit deze Lambi