Rubriek - Actueel

Volop problemen in de vrijhandelszone

Verkrachte vakbondsrechten, verdachte vaccins

In maart 2003 begonnen Dominicaanse bulldozers met het vernielen van landbouwgronden in de vlakte van Maribahoux in het noordoosten van Haïti. De velden werden vernield om plaats te maken voor een vrijhandelszone van de Groep M van de Dominicaanse zakenman Fernando Capellan.

(meer lezen…)
Bart van Malderen
1 september 2004

Haïti na Aristide

President Aristide verliet op 29 februari het land. Onmiddellijk na zijn vertrek werden overal in het land winkels en magazijnen geplunderd. Drie maanden na zijn vertrek gaat het volk gebukt onder onveiligheid en snel stijgende prijzen voor levensnoodzakelijke producten. In Port-au-Prince liggen op alle straathoeken tonnen stinkend afval die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

(meer lezen…)
Bart van Malderen
1 juni 2004

Toenemend protest tegen Aristide

De voorbije maanden werden gekenmerkt door toenemend protest tegen president Aristide. Eind vorig jaar waren er voortdurend betogingen en stakingen tegen het Lavalas-regime. Dit ging over in gewapende strijd begin februari. De tweehonderdste verjaardag van de onafhankelijkheid van Haïti werd in mineur gevierd.

(meer lezen…)
Bart van Malderen
1 maart 2004

Toenemende polarisatie

De politieke situatie wordt gekenmerkt door een tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van president Aristide. De voorbije maanden waren er vele stakingen en betogingen tegen Aristide. Er werd geroepen: ‘Weg met Aristide’. Aanhangers van Aristide riepen dan weer: ‘Aristide is de koning’ en ‘Aristide voor het leven’.

(meer lezen…)
Bart van Malderen
1 december 2003

De impasse duurt voort

Op het politieke vlak verandert er nauwelijks iets in Haïti. De tegenstelling tussen president Aristide en zijn partij Fanmi Lavalas enerzijds, en de oppositie verenigd in de Convergence Démocratique anderzijds, duurt voort. De OAS, de Organisatie van Amerikaanse Staten, tracht te bemiddelen, maar de impasse blijft.

(meer lezen…)
Bart van Malderen
1 september 2003

‘Assemblée des Peuples de la Caraíbe’ voor het eerst in Haïti

Van 20 tot 24 augustus 2003 had in Cap Haitien de derde bijeenkomst van de Caraïbische volken plaats, met als thema: laten we een soevereine Caraïbische regio tot stand brengen, op grond van gelijkheid, billijkheid, rechtvaardigheid en vrede.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 september 2003

De crisis duurt voort

Sinds de betwiste parlements- en gemeenteraadsverkiezingen van 21 mei 2000 is het politieke leven in Haïti verlamd door de tegenstelling tussen Fanmi Lavalas, de regeringspartij van Aristide, en de oppositie, verenigd in de Convergence démocratique. Normaal moeten er in 2003 verkiezingen plaatsvinden, maar het ziet er niet naar uit dat die er komen, want er is nog steeds geen Voorlopige Kiesraad samengesteld.

(meer lezen…)
Bart van Malderen
1 juni 2003

Aristide onder druk

In november waren er verschillende betogingen tegen Aristide. De manifestanten eisten het ontslag van de president. Aristide maakte bekend dat hij zijn mandaat wil voortzetten. Hij veroordeelde het geweld en nodigde de politici uit deel te nemen aan het proces dat moet leiden naar parlements- en gemeenteraadsverkiezingen in 2003. Volgens oppositieleider Evans Paul moet het volk op een vreedzame manier actie blijven voeren om Aristide te dwingen het Nationaal Paleis te verlaten.

(meer lezen…)
Bart van Malderen
1 maart 2003

De zeer korte illusie om zeer vlug rijk te worden in Haïti

Duizenden Haïtianen verloren hun spaargeld aan “coöperaties” van een nogal bedenkelijke soort. Een man uit Jacmel vertelt: “Ik verloor al mijn spaarcenten en bezittingen.” Hij belegde al zijn geld bij een dergelijke “coöperatie”, die in de praktijk een louche systeem van bankieren blijkt te zijn, dat hem en vele anderen nu in de kou laat staan.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 september 2002

Komt er een einde aan de impasse?

Twee jaar na de omstreden parlementsverkiezingen van 21 mei 2000 zit de politieke situatie vast. Er is nog steeds geen akkoord tussen Fanmi Lavalas en de Convergence Démocratique. De regeringspartij en de oppositie stellen elkaar wederzijds verantwoordelijk voor de impasse.

De nieuwe regering van Yvon Neptune, die op 15 maart aantrad, kon nog niet voor veel verandering zorgen. In deze reyering werd Marc Bazin als minister zonder portefeuille belast met het zoeken naar mogelijkheden om de onderhandelingen tussen de regering en de oppositie te vergemakkelijken. Veel resultaten kan hij niet voorleggen. De kloof tussen Fanmi Lavalas en de Convergence blijft.

(meer lezen…)
Bart van Malderen
1 juni 2002