Oprichting van de Academie van het Creools

Na vele jaren krijgt Haïti een Academie van de Creoolse taal. Het is een erkenning voor het jarenlange werk van lokale organisaties voor de bevordering en waardering voor de eigen taal die door de grote meerderheid van de bevolking de enige taal is waarin ze zich vlot kunnen uitdrukken.

Al jaren is 28 oktober gepromoot als de Internationale dag van de creoolse taal en cultuur, een belangrijke dag voor wie ijveren voor de eigen taal in Haïti. In de zomer 2014 werd een Comité opgericht voor de selectie van de eerste 33 academici van de creoolse taal. Het Creools is sinds de grondwet van 1987 officiële taal in Haïti, samen met de Franse taal. In het artikel van de grondwet werd toen de oprichting van een Academie van het Creools vooropgesteld. De Academie van het Creools heeft o.a. tot taak erover te waken dat de overheidsambtenaren een vorming krijgen in het creools, dat al de wetten ook in het creools verschijnen en dat het parlement de wetten stemt in Creools en Frans.
In november 2014 was het eindelijk zover. De grote meerderheid van de Haïtiaanse bevolking spreekt (enkel) creools. Wil men het recht van de bevolking respecteren dan is het belangrijk dat zij haar taal kan spreken, in die taal kan lezen, toegang heeft tot documenten in de eigen taal om te begrijpen waar het om gaat.
SAKS en Bon Nouvel maken deel uit van dit oprichtend Comité, het zijn allebei organisaties die jarenlang door Broederlijk Delen werden gesteund. De radioproductie van SAKS in het Creools en het tijdschrift Bon Nouvel in het Creools helpen het juiste gebruik van de taal te bevorderen tot in de verste hoeken van het land.

Greet Schaumans
30 december 2014