Rubriek - Opinie

Na 39 jaar Haïti…

Getuigenis: Paul Boucaert (Scheut)

Ik voel me niet geroepen om na 39 jaar Haïti mijn memoires te schrijven. Wat ik hier op papier zet, zijn gewoon wat losse gedachten, een beetje trachten te verwoorden van wat er nog altijd van Haïti in mij blijft leven en mij doet leven. Dat wil dan ook zeggen dat wat volgt heel subjectief is, en door iemand anders heel verschillend zou kunnen ingevuld worden. Ook besef ik wel dat ik met de jaren zelf nogal wat veranderd ben, en dus ook mijn perceptie van de Haïtianen, van de situatie van het land en zo meer. Om het met een heel simpel voorbeeld te zeggen: als men dag in dag uit met kleurlingen te doen heeft, dan kijkt men niet meer op als men een kleurling ziet, maar wel als er een blanke verschijnt.

(meer lezen…)
Paul Bouchaert
1 december 2008

President René Préval op bezoek in Brussel

Eind juni kwam de recent verkozen president René Préval voor een werkbezoek naar Brussel. Op 27 juni 2006 werden ook de Haïtiaanse gemeenschap van de Benelux en de vrienden van Haïti voor een ontmoeting uitgenodigd met de president in het luxueuze Brusselse Conrad Hotel. Lambi was er uiteraard bij.

(meer lezen…)
Rhoddy Petit
1 september 2006

Verkiezingen? Een welles-nietes-spelletje…

Verkiezingen op 20 november. Dat was de in september vastgelegde datum, die zowel voor de Voorlopige Kiesraad als voor de overgangsregering en de internationale gemeenschap haalbaar was. Tijdens mijn bezoek van 10 tot 22 november veranderde de datum voor de verkiezingen maar liefst drie keer! Uiteindelijk wordt het nu 8 januari voor de eerste ronde van de presidents- en parlementsverkiezingen, 15 februari voor de tweede ronde, en 5 maart voor de lokale verkiezingen. (meer lezen…)

Greet Schaumans
1 december 2005

Een eerlijke transactie?

Over Haïti’s eindeloos onderhandelen

Wat na Aristide? Ik heb die vraag de voorbije maanden verscheidene malen gehoord. Het lijkt wel gisteren nog, en we vergeten zo snel. Vandaag staat Haïti voor een moeilijke tweesprong. De meningen blijven verdeeld. De enen stellen hoop in de nieuwe regering, de anderen zingen altijd hetzelfde oude liedje. De politieke kwestie blijft cruciaal, maar de vraagstukken van leven en overleven zijn nog fundamenteler.

(meer lezen…)
Andrew Labatorià
1 juni 2005

25 jaar niet-gouvernementele organisaties op Haïti

NGO's op Haïti

Als er iemand is die het Haïtiaanse NGO-wereldje door en door kent, dan is dat ongetwijfeld Gerrit Desloovere. In 1976 kwam hij in Haïti aan, waar hij onder meer werkte voor verschillende organisaties waaronder COHAN en CPH. Tevens was hij voorzitter van HAVA (een koepel van niet-gouvernementele organisaties). Na 25 jaar was hij aan een sabbatjaar toe: even op adem en op rust komen. Voor Lambi lichtte hij de niet-gouvernementele organisaties op Haïti door.

(meer lezen…)
Gerrit Desloovere
1 december 2001

Gevangenissen in Haïti

Jozef Berghmans (Scheutist) vertrok in 1958 naar Haïti. Gedurende meer dan 40 jaar was hij er actief in verschillende parochies in het binnenland. Zijn aandacht ging vooral uit naar de vorming van mensen en catechese. Sinds enige tijd verblijft hij in Port-au-Prince, waar hij aalmoezenier is in de gevangenissen. In het volgende getuigenis beschrijft hij op indringende wijze de realiteit van de Haïtiaanse gevangenissen.

(meer lezen…)
Jozef Berghmans
1 december 2001

De scherpe tegenstellingen in de politieke klassen houden aan

Door haar massale deelname aan de verkiezingen van 21 mei 2000 heeft de bevolking uitdrukkelijk te kennen gegeven dat zij een einde wou maken aan de parlementaire crisis, een van de redenen waardoor het land er al jaren geblokkeerd bij ligt. Nationale en internationale waarnemers waren unaniem in het prijzen van de discipline en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze burgers ook al was er voorafgaandelijk geen campagne van burgerlijke opvoeding. (meer lezen…)

Uit een gezamenlijke persnota van Jisti ak Lapè – Rechtvaardigheid en Vrede,
de Nationale Coalitie voor de Rechten van de Haïtianen,
de Haïtiaanse Conferentie van Religieuzen,
Organisme voor Participatieve Ontwikkeling,
het Oecumenisch Comité voor Vrede en Rechtvaardigheid.
1 september 2001