Het pact met de duivel

Diabolo was een arme drommel die niet wist van welk hout pijlen maken tot op de dag dat de duivel zelf zich met hem ging moeien. Net als weleer verscheen de duivel in de gewaden van de Engel van het Licht. Hij maakte indruk op Diabolo, verblindde hem en stelde hem daarna voor om met hem een pact te sluiten. Diabolo aarzelde niet en verkocht zijn ziel voor liefde, rijkdom en eerbewijzen.

Onmiddellijk schijnt zijn toekomst verzekerd. Met zijn fortuin koopt hij huizen en vrienden, hij drinkt en danst, hij koopt en verkoopt, hij regeert het land. Alle vrouwen zijn van hem. Hij huwt Lucile die duivels mooi is en ook geslepen als een duivel. Hij leeft aan haar zijde en is gelukkig tot op de dag dat Lucifer voor hem verschijnt in de gewaden van de Prins der Duisternis en hem onomwonden meedeelt dat de tijd gekomen is om naar de hel af te dalen.

Bij Diabolo verdwijnen vreugde en lust. Hij wordt stil, vervaarlijk somber zelfs. Lucile is ongerust, waarover maakt hij zich toch zorgen ? Hij wendt hoofdpijn voor, tandpijn en een levercrisis. Hij wordt ongeduldig, windt zich op, schreeuwt, zwaait nerveus met zijn armen, grijnst, bedreigt, klopt. Lucile weet niet dat hij een pact getekend heeft met de duivel, hoe het haar zeggen?

Wanneer bij het vallen van de nacht, de avondlijke minnesfeer de veranda hult in bedwelmende parfums en zijn vrouw, op het strijdveld van de bedstee, haar gretige en liefkozende handen om de hijgende en ontwapende Diabolo houdt, bekent hij dat hij een pact gesloten heeft met de duivel en dat de fatale dag nadert. Zij zwijgt. Zij denkt na waarna ze haar man, al voor de helft overtuigd, een bizar idee ter hand doet dat hem zou kunnen redden…

De van Hafti afkomstige Mimi Barhélémy woont sinds 1982 in Frankrijk. Af tijdens haar studies (Spaanse letteren en theaterwetenschappen) staat zij op scène met bewerkingen van Haïtiaanse vertellingen. Bovenstaand verhaal komt uit “Contes diabofiques d’Haïti” (uitg. Karthala). Andere werken: “Le Monstre Bagay” (uitg. l’Harmattan) en “Mafice et l‘áne qui chie de l’or” (uitg. Syros).

De dag van de afdaling naar de hel komt Lucifer, de Prins van de Duisternis, geheel in het zwart gekleed bij de andersdenkende Diabolo binnen. Nog bij het groeten smeekt Diabolo om een laatste gunst. Vooraleer deze aarde te verlaten moet hij nog een belofte nakomen:

  • Meester, ziehier drie schaamharen van Lucile! Ik heb haar, vooraleer te vertrekken, beloofd om ze nog te wassen tot ze wit worden. Dat is haar laatste wil en die kan ik haar niet weigeren. Maar gij, gij weet beter hoe ik dat kan oplossen.”

De duivel stemt in met het verzoek, temeer daar Lucile duivels mooi is. Zonder nog lang te dralen, neemt de duivel plaats aan de tobbe, een zeepstaaf in de hand, en zet zich aan het werk dromend van het zwarte woud waar bij volle maan de drie bloemen werden geplukt.

De duivel heeft er zin in, offert zich op, zeept zonder onderbreking, fluit opgewekt, wrijft met enthousiasme de drie pubisharen van de vrouw die zwarter worden en nog meer aan het glinsteren gaan.

  • Is het bijna gedaan, meester? Zijn wij klaar om te vertrekken?” vraagt Diabolo die veinst dat hij aanstuurt op een snel vertrek.
  • Nog een paar minuutjes!” antwoordt de duivel verlegen terwijl hij in de tobbe tekeer gaat als een duivel in een wijwatervat.

Omdat hij er in gesprongen is om nog beter te wrijven. De gehele zeepstaaf is er aan te pas gekomen en zijn handen zijn opgebruikt. In de waskuip neemt het schuim plots de vorm aan van een paddestoel, die zich op hem gooit en hem bedelft onder een dikke witte mantel waardoor de drie zwarte schaamharen hem voor altijd ontsnappen.

  • Zijn we klaar om te vertrekken?” dringt Diabolo aan.

Als er geen antwoord komt, dan is het omdat de duivel, diep gekrenkt, gevlucht is naar het andere eind van de wereld waar hij zijn woede afgereageerd heeft op zijn vrouw. Als het die dag geregend heeft, terwijl de zon scheen, dan was het omdat de vrouw van de duivel weende omdat zij geslagen werd door haar man die boos was omdat men hem uitlachte. Dank zij Lucile begreep Diabolo dat de duivel wikt en de mens beschikt.

Verhaal bewerkt door Mimi Barthélémy
1 juni 2001

Meer artikels uit deze rubriek