Mag het een mondje (Creools) meer zijn? (1)

In Lambi nr. 11 (September 2002) hadden we het reeds over twee boekjes (één voor Engelstalige, één voor Franstalige lezers, in de welbekende Assimil-reeks) voor wie een mondje Haïtiaans Creools wil leren.

Bij Editions Karthala is nu nog zo’n boekje verschenen, J’apprends le créole haïtien (Ann’ apran pale kreyòl!)). Ook in deze uitgave verloopt het leerproces themagewijs. De zeventien lessen zijn wel minder toeristisch geïnspireerd dan het Assimilboekje. Het aantal situaties waarin de cursist zich bevindt, is hier gevarieerder: een tankstation, een bushalte, een gesprek met een boer of een elektricien, een platte band… Elke les bevat een dialoog, een lijst van woordenschat, een grammatica-item en oefeningen.

Deze methode is dus vollediger, maar heeft ook een ander doel. Ze is meer naar mensen gericht die voornemens zijn een langere tijd in Haïti door te brengen.

René Smeets
1 maart 2003

Robert Damoiseau en Gesner Jean-Paul, J’apprends le créole haitien (Ann’ apran pale krèyol!), Editions Karthala, 2002, 172 blz., € 19, ISBN 2-84586-381-2.