Actualiteit - dag per dag

In het dagboek volgen we de actualiteit in Haïti van dag tot dag. Over de verschillende nummers ontstaat dus een archief waarin je op datum alle belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot Haïti kunt terugvinden.

14 december 2008

De Minustah lanceert een operatie om tijdens de jaarwisseling de veiligheid in de steden te vergroten. Met deze actie wil de Minustah (VN-vredesmacht) de nationale politie ondersteunen. Rond de jaarwisseling neemt het aantal misdaden meestal toe. Dag en nacht patrouilleren politiemannen en leden van de Minustah door de steden. Het aantal controleposten op bepaalde wegen en strategische punten verdubbelt.

12 december 2008

Duizenden mensen trekken door de straten van Port-au-Prince. Ze protesteren tegen het neoliberale beleid van de regering en eisen maatregelen tegen de Haïtiaanse afhankelijkheid van voedselimport. Ze benadrukken dat het nodig is de nationale voedselproductie te stimuleren en actie te ondernemen tegen de verslechtering van het milieu. Onder de deelnemers aan de betoging zijn heel wat leden van boerenorganisaties.

9 december 2008

De premier, de andere ministers en de parlementsleden vergaderen over de parlementaire agenda van 2009. De bijeenkomst moet de regering toelaten bepaalde wetsontwerpen aanvaard te krijgen, niet toepasbare of achterhaalde wetten af te schaffen en nieuwe wetsontwerpen te maken. De parlementsleden en de regering worden het eens over 25 wetsvoorstellen.

27 november 2008

Amnesty International publiceert een rapport met de titel: “Keer u niet van hen af. Seksueel geweld tegen meisjes in Haïti”. Op een persconferentie zegt een onderzoeker van Amnesty: “We zijn ons ervan bewust dat de regering geconfronteerd wordt met grote moeilijkheden en dat ze zich inzet voor ontwikkeling, een goed bestuur en een rechtsstaat. Maar geen van deze doeleinden kan gerealiseerd worden als de rechten van meisjes en vrouwen niet gerespecteerd worden”. Seksueel geweld tegen meisjes en verkrachtingen gebeuren in heel Haïti. SOFA, een organisatie die opkomt voor solidariteit met de Haïtiaanse vrouwen, stelt: “Geweld tegen meisjes en vrouwen is een structureel probleem, dat gerelateerd kan worden aan de patriarchale mentaliteit van de samenleving, waar de verhouding tussen man en vrouw een door ongelijkheid gekenmerkte machtsverhouding is. Zelden krijgen meisjes die verkracht zijn steun van hun naasten. Ze worden gestigmatiseerd, van school verwijderd en naar de rand van de samenleving gedreven.”

24 november 2008

De Franse minister voor Migratie tekent met de Kaapverdische minister van Buitenlanse Zaken een akkoord over de migrantenstromen. Hij kondigt aan dat vijf soortgelijke akkoorden zullen ondertekend worden, waaronder één met Haïti. Eén van de artikelen van deze overeenkomsten is dat de consulaten een document kunnen geven aan in Frankrijk wonende illegalen zodat deze teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst. Als er een dergelijk akkoord tussen Frankrijk en Haïti gesloten wordt, betekent dit dat Frankrijk gemakkelijker Haïtianen kan uitwijzen. Het Platform van Frans-Haïtiaanse verenigingen vraagt daarentegen dat Frankrijk de uitwijzingen zou opschorten, gezien de precaire situatie in Haïti.

17 november 2008

Terwijl ze in Frankrijk is naar aanleiding van de Europese dagen over ontwikkelingssamenwerking heeft de Haïtiaanse eerste minister, Michèle Pierre-Louis, een ontmoeting met de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Kouchner. Ze praat ook met enkele andere Franse prominenten. Michèle Pierre-Louis verklaarde na afloop: “Op wereldvlak ontbreekt het niet aan geld of mogelijkheden om ontwikkeling te financieren. Het is vooral de politieke wil die ontbreekt. Dit is misschien veroorzaakt door een beeldvorming die ons maar al te vaak buiten spel zet en ons zelfs beschouwt als kinderen.”

13 november 2008

Een twee dagen durende periode van nationale rouw begint. De regering wil hiermee de slachtoffers van de ingestorte school gedenken. De vlaggen hangen halfstok en de discotheken blijven gesloten. Opmerkelijk is dat de Dominicaanse Republiek op 11 november in alle scholen een dag van nationale rouw hield uit solidariteit met de omgekomen scholieren in Haïti.

7 november 2008

De school “La promesse évangélique” stort in. De school is gelegen in Pétionville, een wijk van de hoofdstad Port-au-Prince. Het schoolgebouw bestond uit twee verdiepingen, een derde was men aan het bouwen. De instorting gebeurt tijdens de lessen. Van de 350 aanwezige leerlingen, tussen de 3 en 20 jaar oud, komen er 93 om. Daarnaast zijn er 150 gewonden. De slechte constructie van het gebouw is waarschijnlijk de oorzaak van de instorting.

5 november 2008

De campagne ‘KABAgrangou’ – wat betekent: ‘de honger uitroeien’ – wordt gelanceerd. Een groep van boerenorganisaties voert deze campagne en zet zich daarbij in voor voedselsoevereiniteit in Haïti. De initiatiefnemers verzetten zich tegen de volledige liberalisering van de voedselmarkt, de slechte kwaliteit van de geïmporteerde producten, het gebrek aan overheidsinvesteringen in de landbouw en de toenemende degradatie van het milieu. De boerenorganisaties gaan optochten houden tegen de honger en voor het eten van biologische landbouwproducten.

27 oktober 2008

In de Dominicaanse Republiek wordt de bestuurder van een motortaxi gedood met een hakmes. Volgens de Dominicaanse pers is de dader een Haïtiaan die de motor van de man wou stelen. Daarop worden plaatselijke bewoners woest en vallen zij Haïtianen aan. Bij de gewelddadigheden worden twee Haïtianen gedood en een tiental gewond. De huizen van Haïtianen worden vernield of in brand gestoken.