Actualiteit - dag per dag

In het dagboek volgen we de actualiteit in Haïti van dag tot dag. Over de verschillende nummers ontstaat dus een archief waarin je op datum alle belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot Haïti kunt terugvinden.

12 april 2008

Premier Alexis wordt door de senaat de laan uitgestuurd. President Préval dient op zoek te gaan naar een nieuwe premier.

9 april 2008

Een groep van 16 senatoren roept eerste minister Alexis ter verantwoording. President Préval steunt zijn premier. Hij zegt dat de kritiek op Alexis onterecht is en dat de regering niet verantwoordelijk is voor de snel stijgende prijzen op de internationale markten.

4 april 2008

Premier Alexis reageert op de onlusten door een pakket maatregelen aan te kondigen die ten goede komen aan de meest kwetsbare groepen van de samenleving (zie ook de rubriek Actueel, blz. 3-5).

3 april 2008

Op vele plaatsen zijn er betogingen tegen de hoge voedselprijzen. De ongeregeldheden beginnen in Les Cayes, maar verspreiden zich snel over het hele land. De politie en de VN-blauwhelmen van de Minustah proberen de orde te herstellen (zie ook de rubriek Actueel, blz. 3-5).

20 maart 2008

Chavannes Jean-Baptiste, stichter en woordvoerder van de boerenorganisatie MPP (Mouvement Paysan de Papaye), zegt bij de opening van het congres naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de MPP: “Haïti beschikt over voldoende natuurlijke hulpbronnen om haar bevolking met lokale producten te voeden.” Maar dan moet men zich daar wel voor inspannen en moeten de boeren zich verenigen. Het uitblijven van een nationaal en duurzaam ontwikkelingsplan en het gebrek aan verantwoordelijkheid van de politieke leiders zijn de oorzaken van de huidige problemen.

De 750 aanwezigen bezochten experimenten van de MPP: energieproductie uit mest, het gebruik van natuurlijke meststoffen, het planten van verschillende gewassen om insecten en ziekten te bestrijden…

Bij de sluiting van het jubileum nemen meer dan duizend mensen deel aan een betoging. Ze roepen leuzen tegen de straffeloosheid, het sociale onrecht, de armoede en de honger.

18 maart 2008

De senaatscommissie stelt vast dat twee senatoren, Boulos en Compère, het Amerikaanse staatsburgerschap bezitten. Nog voor de senaat het rapport van de commissie goedkeurt, legt Boulos zijn mandaat neer en verlaat de zaal. Hij was nog maar pas gekozen tot vice-voorzitter van de senaat. Compère zou al enkele weken in de Verenigde Staten zijn.

De meerderheid van de senaat stemt in met de conclusie van de commissie en verklaart dat geen van beiden ooit de status van senator heeft gehad.

12 maart 2008

Er is discussie over de kwestie van senatoren met een dubbele nationaliteit. Een senaatscommissie houdt zich met het probleem bezig en wil het onderzoek uitbreiden naar ministers die een buitenlands paspoort hebben. Premier Alexis stelt in een brief aan de senaat voor dat regering en senaat samen zoeken naar de beste manier waarop dit onderzoek kan plaatsvinden. Een groep van 27 afgevaardigden is bang voor een crisis tussen parlement en regering. Volgens hen mag de senaatscommissie de nationaliteit van senatoren niet onderzoeken.

6 maart 2008

De regering maakt een wetsontwerp voor de verhoging van het minimumloon tot 150 gourdes per dag. De minister van Sociale Zaken zegt dat zijn ministerie dit berekend heeft als het gemiddelde van de voorstellen van de vakbonden en de werkgevers. Hij benadrukt dat de regering zich volledig zal inzetten voor de sociale sector, die de grootste zorg is van alle parlementsleden.

Volgens het verbond van industriëlen is deze salarisverhoging niet doordacht. Het verhogen van het minimumloon zal alleen maar de prijzen doen stijgen. Ze zal alleen maar ten goede komen aan de weinigen die in de formele sector werkzaam zijn. Voor de overige 95% van de bevolking zal de ingreep nadelig zijn. Bovendien dreigt het gevaar dat de assemblage-industrie haar poorten moet sluiten.

4 maart 2008

Premier Alexis kondigt veranderingen aan in de regering. De regering moet wel uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen blijven bestaan. Het is niet de bedoeling partijen uit te sluiten, maar wel om een grotere inspanning te doen voor samenhang en cohesie. In de gegeven omstandigheden heeft Haïti een consensusregering nodig.

Alexis kondigt aan dat hij in de komende maanden 20 000 banen wil scheppen. Deze jobs zullen niet uit de lucht komen vallen, maar zullen gecreëerd worden als er gunstige voorwaarden voor privé- investeringen zijn en als de situatie op het vlak van veiligheid en justitie verbetert.

De premier wil ook de meest kwetsbaren van de bevolking voedselhulp geven. Hij verklaart: “We gaan meer dan 500 miljoen gourdes, dat is 14 miljoen dollar, investeren in urgentieprogramma’s. Dit bedrag zal komen uit de schatkist, maar ook van de UNO en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (BID).”

29 februari 2008

In de hoofdstad Port-au-Prince betogen vele duizenden mensen, vier jaar na het vertrek van voormalig president Jean-Bertrand Aristide. De betoging vertrekt aan de Don Bosco kerk, gaat langs de Amerikaanse ambassade en het parlement en eindigt voor het Nationaal Paleis. Tijdens het hele parcours eisen de betogers de terugkeer van Aristide, die nu in Zuid-Afrika verblijft.

Aristide noemde tijdens zijn laatste nieuwjaarsboodschap de verkiezingen van 2006 een dolkstoot in de rug van het Haïtiaanse volk.

In Miami neemt de priester Gérard Jean-Juste deel aan een bijeenkomst die de terugkeer van Aristide eist. Volgens hem moet president René Préval contact opnemen met Thabo Mbeki om de terugkeer van Aristide te organiseren.