Actualiteit - dag per dag

In het dagboek volgen we de actualiteit in Haïti van dag tot dag. Over de verschillende nummers ontstaat dus een archief waarin je op datum alle belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot Haïti kunt terugvinden.

13 juni 2008

René Préval en enkele leden van de ontslagnemende regering hebben een onderhoud met de pers en de vakbonden van de transportsector. De president deelt mee dat de staat niet langer olieproducten kan subsidiëren. De schatkist heeft volgens hem de laatste drie olieleveringen al met 12 miljoen dollar gesubsidieerd. Enkele parlementsleden benadrukken dat de hogere prijzen van de olieproducten de inflatie zullen aanwakkeren en er sociale onlusten zullen ontstaan.

12 juni 2008

De keuze van Robert Manuel als nieuwe premier wordt verworpen door de Kamer. De grondwet bepaalt dat een premier vijf achtereenvolgende jaren in Haïti moet wonen en dat hij onroerend goed in Haïti moet bezitten. Robert Manuel voldeed niet aan deze criteria en werd bijgevolg geweigerd als premier. Van de 85 aanwezige parlementsleden stemden er 22 voor en 57 tegen Robert Manuel als premier. Zes parlementsleden onthielden zich van stemming.

11 juni 2008

De staatssecretaris voor landbouw maakt bekend dat het vogelgriepvirus H5N2 in Haïti is aangetroffen. Er is geen reden tot paniek want het virus H5N2 is niet besmettelijk voor de mens in tegenstelling tot het virus H5N1, dat wél gevaarlijk is voor de mens. Er worden drastische maatregelen genomen om de besmettingshaarden af te schermen en de besmette dieren te vernietigen. Het virus H5N2 is in januari ontdekt in de Dominicaanse Republiek. Het virus dook op in Haïti doordat er kippen en eieren vanuit de Dominicaanse Republiek naar Haïti gesmokkeld worden.

25 mei 2008

President René Préval kiest Robert Manuel als nieuwe premier. Robert Manuel is de belangrijkste raadgever van Préval. Hij was staatssecretaris voor veiligheid tijdens het eerste presidentschap van Préval (1996-2001). De president deelt zijn keuze mee aan de voorzitters van Kamer en Senaat. De parlementsleden en de senatoren moeten de keuze van Robert Manuel als premier ratificeren.

19 mei 2008

Het budget dat toegekend wordt aan de Minustah (Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti) bedraagt meer dan 575 miljoen Amerikaanse dollar en dit voor de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni 2009. Dit budget moet de kosten dekken van de aanwezigheid van meer dan 7000 blauwhelmen, 2000 politiemensen van de VN, 550 internationale ambtenaren, 1288 nationale agenten en 220 vrijwilligers van de VN. Volgens vertegenwoordigers van de Verenigde Naties is de Minustah één van de meest complexe missies van de VN en ze eisen dan ook de middelen die in verhouding staan tot de ambities.

17 mei 2008

Op initiatief van de Braziliaanse president en de Spaanse premier beslisten de leiders van 60 landen dat in juli in Spanje een conferentie wordt gehouden over Haïti. De conferentie zal gaan over voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling.

15 mei 2008

Ericq Pierre zegt dat hij de corruptie bij de afgevaardigden onderschat heeft. Hij wijdt zijn afwijzing aan het feit dat hij weigerde te onderhandelen over toe te kennen posten, over geld of over de financiering van projecten waardoor afgevaardigden opnieuw verkozen zouden worden. Hij verklaart dat uitdrukkingen als ‘vaderland’ en ‘belangen van het land’ ontbraken in de gesprekken die hij voerde. Er ontstaat een polemiek over de omstandigheden die aanleiding gaven tot de afwijzing van Ericq Pierre.

13 mei 2008

De afgevaardigden stemmen tegen de kandidatuur van Ericq Pierre als nieuwe premier. Eerder hadden de senatoren voor gestemd. Haïti zit al een maand zonder premier.

27 april 2008

President Préval stelt Ericq Pierre voor als nieuwe premier.

25 april 2008

Normaal gezien zou vandaag een internationale conferentie moeten plaatsvinden van de organisaties en landen die geld geven aan Haïti, maar omdat er geen eerste minister is en de regering allen maar lopende zaken mag afhandelen, wordt de conferentie afgeblazen. Haïti krijgt wel veel buitenlands bezoek: de Franse staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, een delegatie van de OAS, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en een delegatie van de Haïtiaanse diaspora in Florida.