Actualiteit - dag per dag

In het dagboek volgen we de actualiteit in Haïti van dag tot dag. Over de verschillende nummers ontstaat dus een archief waarin je op datum alle belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot Haïti kunt terugvinden.

18 oktober 2008

Les Cayes, de op twee na grootste stad van het land, wordt opnieuw getroffen door overstromingen. Waarnemers wijzen op het feit dat de irrigatiekanalen, die ervoor zouden moeten zorgen dat het water buiten de stad geleid wordt, nooit werden gereinigd. Meer dan een maand na de orkanen blijft de situatie op vele plaatsen zorgwekkend. Sommige daklozen vinden terecht dat ze in de steek worden gelaten.

15 oktober 2008

Haïti weigert de economische-partnerschapsakkoorden (EPA) met de Europese Unie te ondertekenen. Deze EPA voorzien in een vrijer verkeer van goederen tussen Europa en de Cariben. Volgens sommigen zijn deze neoliberaal georiënteerde akkoorden nadelig voor Haïti.

14 oktober 2008

Het mandaat van de Minustah (de VN-troepen in Haïti) wordt nog eens met een jaar verlengd tot 15 oktober 2009. De bisschop van Jacmel wil dat de blauwhelmen het land verlaten. Hij zegt dat er in geen enkel ander land van het Amerikaanse continent een internationale vredesmacht is. Haïti moet volgens hem beschaamd zijn over de aanwezigheid van de blauwhelmen.

10 oktober 2008

Premier Michèle Pierre-Louis maakt bekend dat de helft van de fondsen, bestemd voor de hulp aan de slachtoffers en de heropbouw van het land, uitgegeven zijn. Het geld wordt besteed aan het onderwijs, het hernieuwen van de landbouwproductie en het ondersteunen van de gemeenten.

28 september 2008

Bij zijn terugkeer van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties betreurt president René Préval dat de VN nog maar weinig van het beloofde geld voor Haïti heeft ontvangen. “De internationale gemeenschap doet niet wat ze zegt,” verklaart Préval. “De Haïtiaanse privé-sector en verschillende burgers moeten bewonderd worden voor hun solidariteit met de slachtoffers van de orkanen,” aldus de president. Hij zegt dat ook de hulp van de Haïtianen in het buitenland erg belangrijk blijft.

26 september 2008

Volgens de Nationale Coördinatie voor Voedselzekerheid zijn er tussen de 2,8 en 3,3 miljoen mensen die in minder of meerdere mate honger lijden. Er zijn enorme investeringen nodig om het verlies aan landbouwgewassen, de schade aan het wegen- en irrigatienet en de schade aan de drinkwatervoorzieningen te herstellen.

23 september 2008

De regering begint met een urgentieplan om de schade te herstellen en de slachtoffers te helpen. Er wordt 197 miljoen dollar vrijgemaakt. Michèle Pierre-Louis zegt dat dit mogelijk is ten gevolge van de noodtoestand, maar ze benadrukt dat de regering verantwoording over de uitgaven zal geven aan het parlement. Overeenkomstig het reddingsplan krijgt elke gemeente 5 miljoen gourdes. Dat roept meteen de vraag op: “Wie zal dat geld beheren?” Gevreesd wordt dat er geld zal verdwijnen.

14 september 2008

Een solidariteitsactie van de televisie brengt 11 miljoen gourdes op. De Haïtiaanse zanger Wyclef Jean (denk aan The Fugees) brengt samen met de Amerikaanse acteur Matt Damon een bezoek aan de getroffen gebieden. Ze helpen met het uitdelen van voedsel aan de daklozen. De hulporganisatie die opgericht werd door Wyclef Jean wil 40 miljoen dollar bijeenbrengen.

10 september 2008

De internationale hulp komt toe in Gonaïves. De vrachtwagens die het voedsel transporteren worden, evenals de voertuigen van de hulpverleners, begeleid door de politie. Er wordt gewerkt in moeilijke omstandigheden. Mensen woorden gewelddadig door de honger en overal zijn er plunderaars. Vrouwen en kinderen raken overdag niet aan voedsel. Daarom wordt er beslist om speciaal voor hen ’s nachts voedsel uit te delen.

9 september 2008

Er wordt vlug een wet goedgekeurd door het parlement waardoor de regering de noodtoestand kan afkondigen. De wet laat toe dat de regering uitgaven doet zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden. De autoriteiten zullen onder meer geld uitgeven aan voedselhulp en aan het herstellen van wegen en bruggen.