Actualiteit - dag per dag

In het dagboek volgen we de actualiteit in Haïti van dag tot dag. Over de verschillende nummers ontstaat dus een archief waarin je op datum alle belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot Haïti kunt terugvinden.

18 juli 2008

De tropische storm Fay, die de Cariben teistert, eist in Haiti 7 doden. Er worden nog 3 personen vermist. De storm veroorzaakt ook heel wat materiële schade..

17 juli 2008

De parlementsleden van de Kamer ratificeren de keuze van Michèle Pierre-Louis als nieuwe premier. Nu moet de senaat de keuze nog ratificeren.

15 juli 2008

Volgens de commissie Rechtvaardigheid en Vrede van de katholieke kerk is er een lichte afname van het geweld gedurende de laatste maanden. Gedurende de voorbije drie maanden vielen er in Port-au-Prince 80 doden door geweld. Daarvan werden 34 personen gedood door kogels. De commissie vindt de aanwezigheid van de blauwhelmen belangrijk, maar ze vraagt zich af wanneer de Haïtiaanse politie in staat zal zijn om alleen voor de veiligheid in te staan. Ze veroordeelt de corruptie bij het gerecht en de politie.

12 juli 2008

René Préval neemt deel aan een buitengewone vergadering van de Petrocaribe in Venezuela. Deze organisatie werd opgericht door Venezuela om haar buurlanden te helpen door olieproducten aan te bieden tegen gunstvoorwaarden. Haïti maakt deel uit van Petrocaribe sinds 2006.

10 juli 2008

Colette Lespinasse, coördinatrice van Garr, een organisatie die steun geeft aan gerepatrieerde en gevluchte Haïtianen uit de Dominicaanse Republiek, zegt dat in Haïti het recht op een identiteit niet gerespecteerd wordt, terwijl dit een mensenrecht is. Ze stelt vast dat de burgerlijke stand in Haïti uitsluiting in de hand werkt. De sociaal zwakkere groepen, de straatkinderen en de huisslaafjes, de bewoners van de uithoeken van het land en de Haïtiaanse migranten in de Dominicaanse Republiek zijn de voornaamste slachtoffers van het systeem. Op het wettelijk vlak stelt Garr een aantal incoherenties en contradicties vast in de huidige wetgeving.

7 juli 2008

De minister van justitie heeft voor verschillende regio’s een nationaal plan voor rechtshulp aangekondigd. Volgens dit plan krijgen verdachten die niet in staat zijn een advocaat te betalen, rechtshulp op kosten van de staat. De minister wil ook een begin maken met de modernisering van de burgerlijke stand. Deze inspanningen hebben als doel de regularisatie van de administratieve situatie van de Haïtiaanse burgers. Volgens de laatste volkstelling hebben bijna 550 000 Haïtianen geen geboortebewijs.

4 juli 2008

De aangeduide premier, Michèle Pierre-Louis geeft de nodige documenten af aan het parlement. Een speciale parlementaire commissie gaat onderzoeken of er bezwaren zijn tegen de keuze van Michèle Pierre-Louis als premier. Nadat de commissie haar bevindingen heeft bekendgemaakt, moeten zowel de Kamer als de Senaat de keuze van de nieuwe premier ratificeren.

30 juni 2008

Sonia Pierre, voorzitster van de Dominicaans-Haïtiaanse Vrouwenbeweging, zegt dat de regering van de Dominicaanse Republiek erop achteruitgaat wat betreft de eerbiediging van de mensenrechten. Ze verwijst naar de beslissing die de Dominicaanse regering in 2006 nam om de Dominicaanse nationaliteit af te nemen van bepaalde burgers met een vreemde herkomst. Sonia Pierre zegt dat veel Dominicaanse kinderen van Haïtiaanse afkomst geconfronteerd worden met discriminatie en dat hun recht op een nationaliteit geschonden wordt door de Dominicaanse autoriteiten. “Deze kinderen werden niet meegenomen naar de Dominicaanse Republiek. Ze zijn er geboren en de meerderheid van hen kent Haïti niet”, voegde ze eraan toe. Ze roept de Haïtiaanse en Dominicaanse regering op om de bilaterale commissie van de twee landen nieuw leven in te blazen. Deze commissie kan helpen om de problemen op te lossen waarmee Dominicanen van Haïtiaanse afkomst geconfronteerd worden.

26 juni 2008

De minister van vrouwenzaken; Marie-Laurence Jocelyn Lassègue verklaart dat ze een jaar geleden een wetsvoorstel ingediend heeft over ‘de verantwoordelijkheid van de vader’. Over het wetsvoorstel is nog altijd niet gestemd. De minister zegt dat er vele kinderen in de marge van de samenleving terechtkomen omdat ze niet erkend worden door hun vader en geen identiteit hebben. ‘Een kind verwekken is geen spel, maar brengt een verantwoordelijkheid met zich mee’ verklaart de minister. Het wetsvoorstel kent dezelfde rechten toe aan kinderen die binnen of buiten het huwelijk geboren worden. De kerken zien in dit wetsvoorstel een aanval op het huwelijk. Volgens de huidige wetgeving wordt er een onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en wettelijke kinderen. In Haïti wordt 70% van alle kinderen buiten het huwelijk geboren. Geschat wordt dat 10% van alle geboortes niet aangegeven wordt.

23 juni 2008

President Préval duidt de economiste Michèle Duvivier Pierre-Louis aan als nieuwe premier. Hij deelt zijn keuze mee aan de voorzitters van Kamer en Senaat. Michèle Pierre-Louis is 61 jaar. Ze leidde in de jaren tachtig de alfabetiseringscampagne van de katholieke kerk. Sinds 1995 leidt ze de stichting Fokal, gekend door zijn culturele en sociale acties.