Rubriek - Actie

Een ander Haïti is mogelijk!

Europese toer Haïtiaanse delegatie

Deze tekst is het resultaat van een proces waarbij 53 Haïtiaanse niet-gouvernementele organisaties en 53 Europese NGO’s of koepels van NGO’s betrokken zijn. Hij heeft tot doel de aandacht van de Europese publieke opinie en politiek weer op Haïti te vestigen, de Europese regeringen en instellingen in contact te brengen met Haïtiaanse NGO’s en de besluitvorming en het ontwikkelingsbeleid ten aanzien van Haïti te beïnvloeden.

(meer lezen…)
René Smeets
1 december 2004

De Haïtiaanse Voodoo en zijn Afrikaanse wortels

Van 6 tot 9 oktober organiseert Echanges et Synergies een interessante week over de voodoo in Haïti, met op het programma: (meer lezen…)

René Smeets
1 september 2004

Een "oproep tot gecoördineerde bemiddeling"

Brief van het VHO aan de overheid

In het vorige nummer van Lambi meldden we dat het Vlaams Haiti Overleg op 12 februari 2004 een brief schreef naar onze overheid, o.a. aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de escalerende situatie in Haïti sinds december 2003. We ontvingen antwoord op 15 maart 2004. Ziehier enkele elementen uit het antwoord van Minister Michel.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 juni 2004

Een project van Studio Globo

Let Ayiti - brieven uit Haïti

In het kader van ‘Haïti 2004, 200 jaar onafhankelijkheid’ heeft Studio Globo, in samenwerking met het Vlaams Haïti Overleg een Haïtipakket voor het onderwijs ontworpen.

(meer lezen…)
René Smeets
1 maart 2004

Solidariteitskoor 'Sapukay' werkt aan een project rond Haïti

Wie zijn wij?

Sapukay is een groep van zowat zeventig zangers, mannen en vrouwen, die om de veertien dagen samenkomen om te zingen, omdat zingen ademen is op muziek. Er wordt gezongen vanuit de navel, het centrum van de mens, maar met het besef dat de navel van ons denken en handelen de andere is: hij of zij die wij niet of verkeerdelijk kennen. Zij die ons beangstigen omdat ze anders zijn, anders leven of niet aan volwaardig leven toekomen. Dus wordt de voorkeur gegeven aan liederen uit de wereld van de armen, zij die nog steeds geen toegang hebben tot evidente basisvoorzieningen en hun toekomst niet zelf mogen bepalen. (meer lezen…)

René Smeets
1 maart 2004

Een oproep tot gecoördineerde bemiddeling

Brief van het VHO aan de overheid

In een brief d.d. 12 februari aan premier Verhofstadt, de ministers Michel (Buitenlandse Zaken) en Verwilghen (Ontwikkelingssamenwerking) en de voorzitters van Kamer en Senaat (resp. Decroo en De Decker), ondertekend door het Vlaams Haïti Overleg, Oxfam Solidariteit, Volens Itinerans en Entr’aide et Fraternité, wordt een oproep gedaan tot “dringende gecoördineerde bemiddeling voor Haïti”. Hierbij enkele passages uit die brief.

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 maart 2004

Spetterend Haïti-weekend

Sint-Gillis (Brussel), 20-21 maart 2004

Bij het ter perse gaan, lag alles nog niet vast, maar blokkeer alvast het weekend van 20 en 21 maart 2004 in uw agenda. Na de Haïtidag in Bierbeek op 7 december en de media-aandacht die Haïti naar aanleiding van de 200e verjaardag van zijn onafhankelijkheid op 1 januari intussen hopelijk zal hebben gehad, volgt er een nieuw hoogtepunt in de activiteiten die het Vlaams Haïti Overleg, uitgever van Lambi, in 2004 heeft gepland, dit keer in samenwerking met het gemeenschapscentrum De Pianofabriek in Sint-Gillis. (meer lezen…)

René Smeets
1 december 2003

Haïtidag

Naar aanleiding van 200 jaar onafhankelijkheid in 2004

Zondag 7 december in Bierbeek, vanaf 14u
Cultureel Centrum de Borre,
Speelpleinstraat 10, Bierbeek

(meer lezen…)
Greet Schaumans
1 september 2003

Haïtiweekend

Noteer het alvast in uw agenda voor 2004!

Op 20-21 maart 2004
Cultuurcentrum De Pianofabriek in Brussel (meer lezen…)

Greet Schaumans
1 september 2003

"Brieven uit Haïti": een lessenpakket

Ibè, een tienjarige jongen uit een dorp in Haïti, krijgt brieven van zijn oudere zus Zette, die net in Port-au-Prince bij verre familie is gaan wonen, waar ze voor het huishouden en de kinderen zorgt. Daarnaast kan ze ook naar school. Ibè vertelt over de belevenissen in hun geboortedorp, Zette schrijft over de verscheidenheid van de stad.

René Smeets
1 september 2003